Foto: L. Jönsson

Verksamhet

Vårterminen avslutas vecka 22 Höstterminen startar vecka 35

Barnverksamhet

Höstterminen startar vecka 35 - inbjudan skickas ut till dig som finns i svenska kyrkans register i slutet av sommaren. Får du ingen inbjudan är du välkommen med i mån av plats. Kontakta i så fall respektive pedagog/grupp efter terminsstart.

Musik och körverksamhet

Välkommen med du också!

Kyrkobladet

Kyrkobladet ges ut fyra gånger per år och omfattar alla fyra församlingar.