Foto: L. Jönsson

Verksamhet

Barnverksamhet

Vårterminen pågår till vecka 22. Verksamheten följer skolans lov och studiedagar, dessa dagar är verksamheten stängd. Och vi har heller ingen verksamhet under vecka 13 då vi spelar påskspel för skolorna i pastoratet

Musik och körverksamhet

I Höks pastorat finns det flera möjligheter för dig att engagera dig i musiksammanhang. Kanske vill du lära dig spela piano eller orgel? Eller kanske har du alltid drömt om att vara med i en kör? Här finns det mer information om våra olika musikverksamheter. Du är välkommen!

Kyrkobladet

Kyrkobladet ges ut fyra gånger per år och omfattar alla fyra församlingar.