Foto: L. Jönsson

Verksamhet

VIKTIG Information ! Pga rådande situation med Covid/Corona har vi beslutat att All barnverksamhet i Höks pastorat är inställd t.o.m 28 feb 2021. Vi följer utvecklingen och återkommer under vecka 8 med mer info eller nya beslut