Foto: L. Jönsson

Verksamhet

Barnverksamhet

Höstterminen pågår till vecka 49

Musik och körverksamhet

I Höks pastorat finns det flera möjligheter för dig att engagera dig i musiksammanhang. Kanske vill du lära dig spela piano eller orgel? Eller kanske har du alltid drömt om att vara med i en kör? Här finns det mer information om våra olika musikverksamheter. Du är välkommen!

Kyrkobladet

Kyrkobladet ges ut fyra gånger per år och omfattar alla fyra församlingar.