Konfirmation

Som åttondeklassare bjuds du in av Svenska Kyrkan till konfirmationsträffar. Kom och ta reda på vad kristen tro handlar om och vad det kan betyda för just dig!

Välkommen som konfirmand i Höks pastorat 2023 -2024

Under terminen träffas vi i Veinge på tisdagar 15:30-17:30
samt i Våxtorp på onsdagar 15:30-17:30
Start vecka 36

Under konfirmandtiden träffas vi och pratar
om viktiga frågor i livet: Kärlek och Relationer,
Livet och Döden, Omvärlden, Vem är jag och
Vad vill jag med mitt liv.
Du får möta berättelser och riter som under
mer än tusen år präglat vår kultur och vårt samhälle.

Om du inte är döpt får du ändå gärna vara med
på konfirmationsträffarna. Vill du konfirmeras,
kommer du sedan bli döpt under din konfirmationstid,
eftersom konfirmationen är en fortsättning på dopet.

Att konfirmeras är ett av många steg på vägen
mot att bli vuxen och ta ansvar.

Har du frågor eller funderingar kring detta eller vill veta mer så kontakta gärna oss.

Anders Nylander | 0430-323 17 | anders.nylander@svenskakyrkan.se
Emma Dahlström | 0430 - 323 12 | emma.dahlstrom@svenskakyrkan.se