Ränneslöv-Ysby församling

Präst i Ränneslöv-Ysby församling är:
Karl Christensen | 0430-323 37
karl.christensen@svenskakyrkan.se

Kontaktperson för Ränneslövs kyrka och församlingshem samt Ysby kyrka är:
Ursula Ellefsen tel 0430-323 08
ursula.ellefsen@svenskakyrkan.se

Dop, bröllop och begravning i Ränneslöv och Ysby kyrka

Vår församling har brudkrona, dopklänning och bårtäcke för utlåning till förrättningar som sker i församlingens kyrkor