Ränneslöv-Ysby församling

Präst i Ränneslöv-Ysby församling är Anna Maria Dencker tel 0430-323 37