Höks pastorat på Youtube och Facebook

För närvarande har vi endast digitala förinspelade gudstjänster. Ni hittar oss på Youtube, där ni söker på Höks pastorat.

Vi lägger ut korta andakter och gudstjänster på Youtube och Facebook.

”Händer i Höks pastorat” är en sluten grupp  på Facebook.

Våra gudstjänster hittar ni på Youtube