Höks pastorat på Youtube och Facebook

Förutom ordinarie gudstjänster så publicerar vi här varje vecka en förinspelad andakt. Ni hittar oss också på Youtube, där ni söker på Höks pastorat.

Vi lägger ut korta andakter på Youtube och Facebook.

”Händer i Höks pastorat” är en sluten grupp  på Facebook.

Våra gudstjänster hittar ni på Youtube