Höks pastorat på Youtube och Facebook

Förutom ordinarie gudstjänster så publicerar vi varje vecka en förinspelad andakt. Ni hittar oss på Youtube, där ni söker på Höks pastorat.

Vi lägger ut korta andakter och gudstjänster på Youtube och Facebook.

”Händer i Höks pastorat” är en sluten grupp  på Facebook.

Våra gudstjänster hittar ni på Youtube