Veinge-Tjärby församlingsråd

Församlingsrådet har bland annat till uppgift att välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst, godkänna ändring i kyrkorum, besluta om församlingskollekter, med mera.

Församlingsrådets ordförande är: 
Lars Hed 070-3563430