Veinge-Tjärby församlingsråd

Församlingsrådet har bland annat till uppgift att; välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst, godkänna ändring i kyrkorum, besluta om församlingskollekter, med mera.

Församlingsrådets ordförande: Mikael Sandén mobil 0760462628.