Församlingshem

Ni kan låna våra församlingshem utan kostnad i samband med kyrklig handling så som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Andra tillfällen går det bra att hyra.

I samband med hyra av församlingshemmen finns möjlighet att hyra dukar.

Från och med bokningar 2022-07-01 är kostnaden för att hyra dukar 400kr/st och faktureras i efterhand (beloppet är beslutat av kyrkofullmäktige 2022-06-13).

Ränneslövs församlingshem

Ränneslövs prästgård

Hyra lokal 1000kr.
Församlingshemmet är egentligen den gamla prästgården i Ränneslöv.
Plats för 60 personer.
Församlingsvaktmästare: Ursula Ellefsen 0430-323 08

Veinge församlingshem

Veinge församlingshem

Hyra lokal 1000kr.
Plats för 85 personer.
Församlingsvaktmästare: Sara Sundin | 0430-323 34

Hishults församlingshem

Hishults församingshem

Hyra lokal 1000kr.
Plats för 80 personer.
Församlingsvaktmästare: Carina Hilmersson | 0430-323 18

Knäreds församlingshem

Knäreds församllingshem

Hyra lokal 1000kr.
Plats för 85 personer.
Församlingsvaktmästare: Carina Johansson | 0430-323 33

Våxtorps församlingshem

Våxtorps församlingshem

Hyra lokal 1000kr.
Plats för 60 personer.
Församlingsvaktmästare: Carina Hilmersson 0430-323 18

Hasslövs församlingshem

Hyra lokal 750kr.
Plats för 35 personer.
Församlingsvaktmästare: Ursula Ellefsen | 0430-323 08