Meny

Kyrkorådet

Kyrkorådets främsta uppgift är att tillsammans med kyrkoherden ha omsorg om församlingslivet, bereda ärenden som ska behandlas i kyrkofullmäktige och förvalta pastoratets egendom och ekonomi.

OBS! Kyrkorådet den 28/5 är inställt  i enlighet med de nya riktlinjerna angående sammanträden på distans i realtid som vi fått från Göteborgs stift.