Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Knäred-Hishult församlingsråd

Gemensamt from 1/1 2020

Församlingsrådet har bland annat till uppgift att; välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst,godkänna ändring i kyrkorum, besluta om församlingskollekter med mera.

Församlingsrådets ordförande Knäred: Bertil Gustafsson, mobil  070 555 48 42

Församlingsrådets ordförande Hishult: Kerstin Isaksson,  tel 0430-404 57