Knäred-Hishult församlingsråd

Församlingsrådet har bland annat till uppgift att; välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst,godkänna ändring i kyrkorum, besluta om församlingskollekter med mera.

Församlingsrådets ordförande Knäred- Hishult:
Kerstin Isaksson Cronqvist tel 0705-54 04 57