Knäred-Hishult församlingsråd

Församlingsrådet har bland annat till uppgift att välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst, godkänna ändring i kyrkorum, besluta om församlingskollekter, med mera.

Församlingsrådets ordförande är: 
Kerstin Isaksson Cronqvist | 0705-54 04 57