Foto: Cornelia Davidson

Barnverksamhet

Höstterminen startar vecka 35 - inbjudan skickas ut till dig som finns i svenska kyrkans register i slutet av sommaren. Får du ingen inbjudan är du välkommen med i mån av plats. Kontakta i så fall respektive pedagog/grupp efter terminsstart.

Veinge-Tjärby

Barnverksamhet

Ränneslöv-Ysby

Barnverksamhet

Knäred-Hishult

Barnverksamhet

Hasslöv-Våxtorp

Barnverksamhet