Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

GDPR

GDPR
 
Den 25 maj 2018 trädde den nya personuppgiftslagen GDPR
ikraft och den följer vi i Höks pastorat.

När du är i kontakt med Höks pastorat händer det att vi
hanterar och sparar dina personuppgifter. På denna sida hittar du information
om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Så här hanterar vi i e-post enligt datainspektionen

Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att
säkerställa att vår verksamhet följer dataskyddsförordningen:
Erika Malmberg, InTechrity
mobilnr  072-549 64 34, epost: dataskyddsombud@intechrity.se