Foto: Johannes Frandsen/ Ikon

Dop

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion. Om barnet är tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli döpt.

När ni börjat få en bild över era önskemål är det dags att välja datum. Kolla era kalendrar och kontakta sedan expeditionen. Dopet kostar ingenting och det ingår präst, musiker, vaktmästare och kyrka. Tänk på att vara ute i god tid. Fråga tilltänkta faddrar och skicka ut inbjudningar om ni ska ha gäster. 

Lördagsdop
Ni kan välja mellan fasta tider kl 10:30  kl 13:00   kl 15:30

Söndagsdop
Dopen sker i samband med ordinarie  gudstjänst i respektive församling.

Dopklänning

Dopklänning finns att låna i följande församlingar: Knäred, Hishult,Hasslöv-Våxtorp, Veinge-Tjärby.

För att boka dop ringer ni pastorsexp tel 0430-323 00 eller maila hoks.pastorat@svenskakyrkan.se