Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade och är pastoratets högsta beslutande organ. Här beslutas ärenden som till exempel budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.

Kyrkofullmäktiges ordförande är:
Bodil Wiktorsson Bengtsson.
E-post: bodilwiktorsson@hotmail.com

Vice ordförande är: 
Brittmari Bengtsson.