Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade och är pastoratets högsta beslutande organ. Här beslutas ärenden  som t.ex. budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.

Kyrkofullmäktiges ordförande: Bodil Wiktorsson Bengtsson, e-post:bodilwiktorsson@hotmail.com
Vice ordförande: Kerstin Isaksson Cronqvist