Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade och är pastoratets högsta beslutande organ. Här beslutas ärenden  som t.ex. budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.

Kyrkofullmäktiges ordförande: Bodil Wiktorsson Bengtsson,
 e-post:bodilwiktorsson@hotmail.com
Vice ordförande: Brittmari Bengtssson

KALLELSE