Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade och är pastoratets högsta beslutande organ. Här beslutas ärenden  som t.ex. budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.

Kyrkofullmäktiges ordförande: Bodil Wiktorsson Bengtsson, e-post:bodilwiktorsson@hotmail.com
Vice ordförande: Kerstin Isaksson Cronqvist

KALLELSE

Kyrkofullmäktige i Höks pastorat kallas till sammanträde i Ränneslövs församlingshem tisdagen den 5 november 2019 kl 18.30.

Dagordning

 Sammanträdet öppnas
Upprop
Godkännande av dagordning
Val av protokollsjusterare
Verksamhetsplan begravningsverksamhet
Budget 2020 begravningsverksamhet
a. Verksamhetsbudget
b. Investeringsbudget
Verksamhetsplan församlingsverksamhet
Budget 2020 församlingsverksamhet
a. Verksamhetsbudget
b. Investeringsbudget
Kyrkoavgift 2020
Församlingsinstruktion för Höks pastorat
Val av församlingsråd Knäred-Hishult 2020-2022
a. Val av antal ledamöter och ersättare
b. Val av ledamöter och ersättare
c. Val av ordförande
Kyrkofullmäktige 2020
Information från kyrkoherden
Sammanträdet avslutas
 

Bodil Wiktorsson Bengtsson
Ordförande