Säkra gravvårdar

Alla gravvårdar på Höks kyrkogårdar har provats för att se till att de står stadigt och inte välter.

Kanske kommer någon ihåg den tragiska olycka som hände på kyrkogården i Bollebygd där en 8-årig flicka dog under en gravsten som föll över henne. Efter den händelse få man ibland höra att man inte ska låta barn leka på kyrkogården, men efter vad jag hört så handlade det om att hon skulle leta upp en grav där någon hon kände låg begravd och så bar det sig inte bättre än att hon tog tag i stenen och fick den över sig. En liknande olycka skedde på Knäreds kyrkogård under 1960-talet.

För att undvika sådana händelser i framtiden har det beslutats att alla gravvårdar på samtliga Sveriges kyrkogårdar ska provas så att de står stadigt.

Kontroll av gravvårdar är lagstadgat i arbetsmiljölagen vilket vi lyder under som offentlig plats. Denna kontroll skall dokumenteras och utföras vart femte år tills vidare. Reglerna för kontrollen är fastställt av Centrala Gravvårdskommittén med hjälp av Boverkets krav. Reglerna för gravsten är likställt med kravet för räcke och ledstång.

Det går till så att man drar i ovankanten på alla gravstenar med en höjd upp till 120 cm. Man använder en fjädervåg och drar med 35 kg för att se hur mycket stenen rör sig. Om den välter eller ändrar läge skall den monteras om så att den står stadigt. Gravvårdar över 120 cm kommer att provas individuellt. Mer information kommer att anslås på respektive kyrkogård och information finns på länken Gravstenskontroll.

Kostnaden för de åtgärder som måste till får tyvärr gravrättsinnehavaren stå för eftersom stenen är gravrättsinnehavarens egendom. Det innebär att respektive gravrättsinnehavare måste kontakta en fackman för att åtgärda sin egen gravsten.

De gravar som inte har någon gravrättsinnehavare kommer att bli ett problem eftersom man inte får använda pengar från begravningsavgiften för att åtgärda gravstenar som inte anses som kulturhistoriskt värdefulla. Dessa kommer förmodligen att tas bort.