Foto: L.Jönsson

Veinge-Tjärby församling

Dop, bröllop och begravning i Veinge, Tjärby och Mästocka kyrka

Vår församling har brudkrona, dopklänning och bårtäcke för utlåning till förrättningar som sker i församlingens kyrkor