Daniel Cederbergs porträtt
Foto: Tina Linde

Vår tidigare kyrkoherde prisas

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan får en utmärkelse för de insatser Daniel Cederberg och hans medarbetare gjorde i Masurien efter andra världskriget.

Tidigare sjömansprästen Daniel Cederberg var kyrkoherde i Staffanstorp 1944-1969. Han grundade den inomkyrkliga hjälporganisationen Lutherhjälpen 1947 (föregångare till Svenska kyrkans internationella arbete). Dessförinnan tog han initiativ till att bilda Kyrkliga Masurienhjälpen för att hjälpa den hårt drabbade befolkningen i polska Masurien efter andra världskriget.

Masurierna är en folkgrupp i östra Polen som led av hungersnöd efter kriget. De misstänkliggjordes för att vara tyskorienterade och illojala mot Polen. Masurienhjälpen gav dem mat och kläder oavsett nationalitet, bekännelse eller kön. De fick också medicinsk och pastoral vård.

Nu får Svenska kyrkan ta emot Princess Anna Wazówna Church Award av den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen för insatserna. Utmärkelsen delas ut i Warszawa på fredag i närvaro av bland andra Polens president, Andrzej Duda och Daniel Cederbergs barnbarn. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, som ingår i den polska kyrkans hederskommitté för reformationsfirandet, och Uppsalabiskopen Ragnar Persenius tar emot utmärkelsen och medverkar i den Evangelisk-Augsburgska kyrkans reformationsfirande under tre dagar.

Princess Anna Wazówna Church Award är ett nyinrättat pris av den lutherska kyrkan i Polen och delas alltså ut för första gången. Det är uppkallat efter prinsessan Anna Wazówna (Anna Vasa) som var en välutbildad protestant, och en person som trots sitt eget lidande hjälpte många andra.