Frälsarkransen på ett blad
Foto: Peter Ebbesson /IKON

Frälsarkransen

Radbandet Frälsarkransen är ett andligt träningsredskap. Vi arbetar på olika sätt med det.

I bildspelet nedan introduceras var sorts pärla för sig. Det kan vara svårt att se vilken av de ljusa pärlorna som är i fokus, men presentationen följer kransen moturs (vänstervarv).