Begravning i Brågarps kyrka med vit kista omgärdad av blommor och ljus.
Foto: Tina Linde

Begravning

Alla människor har sin egen väg att gå i glädje och sorg. Döden och sorgen är bland det svåraste i livet. Som kyrka och församling vill vi stödja och hjälpa, så gott vi kan, i dödens, sorgens och saknadens svåra tid. Trots allt måste livet gå vidare.

Vi vill peka på ljuset, som tränger igenom mörkret. Jesus Kristus, den uppståndne och levande vill hjälpa oss att leva vidare. När döden kommer i vår väg, behöver vi hjälp av familjen, släkten, kyrkan och församlingen, begravningsbyrån m fl. Så här brukar det gå till:

Dödsfall på sjukhus eller vårdinrättning

De närstående meddelas om dödsfallet. Tillfälle ges till ljuständning och avsked vid sjuksängen efter dödsstunden. Här kan man vid önskemål kontakta präst. Den döde förs till institutionens bårhus.

Oväntat dödsfall utanför sjukvårdsinrättning

Vid hastigt dödsfall, ring tel. 112 - SOS - så får du vidare hjälp och instruktioner. När dödsfallet är konstaterat, kontaktas präst eller begravningsbyrå.

En begravningsbyrå hjälper till att ordna det praktiska runt en begravning, men man är också välkommen att höra av sig direkt till församlingen för råd och tidsbokning. Kyrkan, dagen och tiden för begravningen fastställs, även begravningssättet: jordbegravning eller kremation.

Föreberedelse begravning

Begravningsgudstjänsten planeras med prästen och eventuellt tjänstgörande kyrkomusiker.

I S:t Staffans församling delar prästerna upp begravningsdagarna (tisdag - fredag) mellan sig. Om man önskar en viss präst till begravningen är det lättast på respektive prästs tjänstgöringsdag. Önskar sörjande en särskild präst som inte har tjänst i S:t Staffans församling, är man välkommen att höra av sig till oss.

Bårtäcket, här använt i Brågarps kyrka
Bårtäcket, vävt av Anna-Lisa Menander. Foto: Tina Linde

De närstående får information om när tacksägelse- och själaringning sker i församlingskyrkan. Tacksägelse innebär att den döde nämns i en gudstjänst och att församlingen ber för de sörjande. Tillfälle ges att ta avsked av den döde, om så önskas. Detta kallas bisättning och kan ske i kyrkans eller vårdinrättningens lokaler.

Lagen säger att högst en månad får gå från dödsfall till begravning/gravsättning/kremation.

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänsten erbjuds dem som tillhör Svenska kyrkan, antingen den äger rum i den egna församlingen eller i någon annan församling. Den församling den avlidna tillhör, ersätter den församling där begravningen genomförs. Det ingår i kyrkoavgiften!

Den präst som ansvarar för begravningen tar snart kontakt med de närstående för att förbereda begravningen, men man är välkommen att själv höra av sig direkt till prästen. Begravningsgudstjänsten skall följa en viss ordning men inom denna finns stor frihet att utforma ett personligt farväl, t ex genom att välja musik, psalmer, böner och texter tillsammans med prästen. Man kan också själv ta kontakt med kantorn eller organisten för att få förslag på musik.

En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning kan utformas på flera olika sätt. Möjligheterna är stora att skapa ett personligt farväl, med hänsyn till den avlidnes och anhörigas önskemål. Begravningsgudstjänsten följer dock vissa ramar. Läs mer om begravning i Svenska kyrkans ordning här!

I musikerns uppdrag ingår att spela ingångs- och utgångsmusik, två eller tre psalmer samt att kompa solister. Önskas ytterligare musikaliska insatser av kyrkomusikern, t ex solosång eller att leta efter noter till ett ovanligt stycke är detta inget som ingår i den anställdes lön. I så fall får en överenskommelse göras mellan sorgehuset och den kyrkomusiker vars tjänster efterfrågas. S:t Staffans församling har inte med ersättningsnivån att göra, däremot kräver arbetsgivaren att all ekonomisk ersättning till musikerna skall ske genom lönekuvertet. Praktiskt löses detta så: Församlingen får uppgift från musikern hur stort arvode man kommit överens om. Församlingen skickar därefter en räkning till sorgehuset. På det sättet underlättas arbetet att betala skatt och sociala avgifter.

Bårtäcke erbjuds

S:t Staffans församling har ett bårtäcke, som kan lånas ut vid begravningar i våra kyrkor till dem som så önskar. Det är ett täcke som vid begravningar kan läggas över kistan istället för blommor. På bårtäcket sätts därför inte någon kistdekoration

Gravsättning

Enligt begravningslagen ska alla gravsättas. Gravsättning i urngrav bokas hos församlingsexpeditionen. När någon sätts ner i minneslund eller askgravlund skickar församlingen hem ett kort till de anhöriga när det är gjort. Vintertid kan gravsättning där dröja; tanken är att man inte skall se var askan satts ner.

S:t Staffans församling erbjuder flera alternativ i valet av gravplats. Kyrkogårdarna och gravskicken presenteras här.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är en årlig avgift som betalas av alla, både kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga. Avgiften bekostar bland annat lokaler, kremering, transporter och gravsättning. I begravningsavgiften ingår inte kostnader för begravningsgudstjänst; dessa ingår i kyrkoavgiften.

Icke kyrkotillhöriga

Om den avlidne utträtt ur Svenska kyrkan och de anhöriga ändå önskar en begravning enligt Svenska kyrkans ordning ska de anhöriga informeras om alternativa ceremonier eftersom ett utträde ur kyrkan bör respekteras. Kyrkoherden eller dennes vikarie beslutar om undantag från huvudregeln som är att icke kyrkotillhöriga inte begravs i Svenska kyrkans ordning.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser begravningsombud som granskar begravningsverksamheten. De undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och att begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Begravningsombud för S:t Staffans församling är Bengt Nilsson, telefon 070-35 32 362, e-post bengtga.nilsson@telia.com.

Ladda ner häftet Om begravning, från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. (pdf)

Om begravning riktar sig till alla, oavsett livsåskådning,  som har frågor om hur begravningar fungerar i Sverige.

Foto: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Den förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsverksamheten. 

I mitten av skriften finns avsnittet Mina önskemål. Där kan man berätta hur man tänker sig sin egen begravning – till stöd för nära och anhöriga.

Häftet finns på flera språk på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/om-begravning