Sjungande sånglärka.

Sång och musik för vuxna

Församlingens körer deltar med sång i församlingens gudstjänster och vid konserter i både kyrkan och församlingsgården m.m. Alla körer är avgiftsfria. Du som vill sjunga/spela tillsammans med orgeln i gudstjänsterna är också välkommen att höra av dig till våra musiker.

S:t Staffans vokalensemble

Damkör med klassisk körrepertoar.
Tisdagar kl 18.30–20.00 i Sångsalen.
Körledare: Pernilla Vikström.
Terminsstart: 16 augusti 2022.

Gospelkören Wings of Joy

Rytmisk, uttrycksfull musik, mestadels på engelska.
Tisdagar kl 19.00–21.00 i Staffanssalen.
Körledare: Anna Lindelöf.
Terminsstart: 23 augusti 2022.

KEB-kören

Trestämmig kör med blandad repertoar.
Torsdagar kl 18.30–20.30 i Staffanssalen
Körledare: Märta Kayser.
Terminsstart: 1 september 2022.

Melodikören

Enstämmig alla-kan-sjunga-kör på dagtid.
Varannan onsdag (udda veckor) kl 10.30–11.30 i Sångsalen
Körledare: Anna Lindelöf.
Terminsstart: 31 augusti 2022.