Församlingsvy från rådhuset

Om församlingen

S:t Staffans församling är en del i Svenska kyrkan som är en folkkyrka, dvs. öppen för alla. Församlingen finns i Skåne, mellan Malmö och Lund. Huvudort är Staffanstorp och i kommunen ingår S:t Staffans och Uppåkra församlingar. I kommunen bor c:a 23 000 personer och S:t Staffans församling har en tillhörighetsnivå på 64%.

Vi har fem kyrkor i församlingen, Brågarp och Nevishög inne i samhället och Kyrkheddinge, Esarp och Bjällerup utanför tätorten. Huvudgudstjänst firas kl 11.00 i Brågarp i stort sett varje sön- och helgdag, liksom veckomässa varje onsdag kl. 18.30. Ytterligare en gudstjänst firas de flesta sön- och helgdagar i någon av de övriga kyrkorna. Aktuell information beträffande tider och platser finns här i kalendern, på anslagstavlor vid kyrkorna samt i lokaltidnignen Spegeln .

Församlingshem finns i Staffanstorp, S:t Staffans församlingsgård, och i Kyrkheddinge, Prästgården. Församlingens personal kan man i allmänhet träffa på S:t Staffans församlingsgård. Vi driver också fyra förskoleavdelningar och öppen förskola.

Du är välkommen att vända Dig till oss om Du har frågor. Vi erbjuder också samtal med präster och diakoner, vilka har tystnadsplikt. Vi har många olika verksamhetsformer och mötesplatser, till vilka vi hälsar Dig välkommen. Pastorsexpeditionen står till tjänst med alla upplysningar. En del finns också samlat här på vår hemsida. Välkommen att ta kontakt med oss om det är något Du undrar över.

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument som vi har fått godkänt av Domkapitlet i Lund. Du kan ladda ner och läsa vår församlingsinstruktion här.

S:t Staffans församlingsinstruktion (pdf)

Läs gärna senaste numret av vårt församlingsblad:

Gruppbild med kyrkorådet ledamöter.

Förtroendevalda

Församlingsborna väljer sina representanter till Kyrkofullmäktige. Dessa utser inom sig Kyrkorådet, som fungerar som församlingens styrelse.

Löv arrangerade som ett fotavtryck.

Hållbar utveckling

Arbetet för en hållbar utveckling på jorden syftar till att alla nu levande och kommande generationer skall kunna äta sig mätta, vara friska och få ett gott liv.

Ikon med sankt Staffan i Brågarps kyrka

Varför S:t Staffan?

Församlingen tog namnet S:t Staffan efter en sammanslagning av flera församlingar år 2000. Det var Staffanstorps församling (bildad 1964 av Brågarps och Nevishögs församlingar), Kyrkheddinge, Esarps och Bjällerups församlingar, som sedan 1962 redan ingick i Staffanstorps pastorat. Inspirationen till namnet S:t Staffan kom från huvudorten Staffanstorp och även församlingsgården som redan hette S:t Staffans församlingsgård.

Framsidan av boken Kyrkor och präster, med karikatyrbilder av flera präster.

Historiebok

Kulturforskaren och författaren Ivan Pfeifer har skrivit en bok om den spännande kyrkohistorien i Staffanstorp.

S:t Staffans församlingsgård en solig dag med svenska flaggan hissad.

Hyra lokal av församlingen

När de inte används till församlingsverksamhet finns möjlighet att hyra lokaler i församlingsgården i Staffanstorp och prästgården i Kyrkheddinge.