Bildcollage från olika delar av Svenska kyrkans verksamhet, visar omsorg, bön, medmänsklighet, samtal, traditioner, sång med mera..

Kyrkoavgiften

Svenska kyrkans verksamhet i Sverige och utomlands bekostas av medlemsavgiften, som också kallas kyrkoavgift. Största delen går till din lokala församling.

Svenska kyrkan är uppdelad i ekonomiska enheter i form av församlingar och pastorat över hela landet. Behoven där avgör hur stor kyrkoavgiften blir. Församlingarna använder avgifterna till den lokala verksamheten. Här kan du som medlem vara med och påverka besluten i samband med kyrkovalet. 

Det kostar inte något i sig att tillhöra Svenska kyrkan. Det är den som har beskattningsbar inkomst av tjänst som betalar en del av den inkomsten till sin kyrka. Många medlemmar har ingen inkomst. Inkomst av kapital räknas inte. Inte barnbidrag, studiemedel eller bostadbidrag heller.

Din kyrkoavgift

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror på två faktorer: din inkomst och vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften är en procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar avgift hela det följande året. 

Begravningsavgift 

En obligatorisk begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Den finansierar krematorier, begravningsplatser och gravsättning. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige.
På deklarationsblanketten kan du se hur stor din kyrkoavgift och begravningsavgift är. 

Internationella arbetet

Svenska kyrkans internationella arbete sker i samarbete med kyrkor och organisationer i hela världen och finansieras främst genom insamlingskampanjer och enskilda gåvor. En del församlingar beslutar dessutom att pengar ur församlingens totala budget, som ju utgörs av kyrkoavgifterna, ska ges direkt till Svenska kyrkans internationella arbete. 

Exempel på vad du stödjer och kan ta del av genom din kyrkoavgift:

  • Vård och underhåll av kyrkobyggnader där du kan ta del av stillhet, meditation, gudstjänster och musikprogram. Kyrkobyggnader har också ett symboliskt värde för närområdet och utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer. I S:t Staffans församling har vi fem kyrkor: Brågarp, Nevishög, Kyrkheddinge, Bjällerup och Esarp.
  • Uppmärksammandet av livets stora tillfällen. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel och välsignelse) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning). I S:t Staffans församling har vi varje år kring 100 dop, 40 vigslar och 100 begravningar, där vi varje gång vill göra det till en fin och minnesvärd stund. 
  • Diakonalt och socialt arbete både i Sverige och genom utlandskyrkans församlingar i andra länder, och internationellt via kyrkor och biståndsorganisationer. Det handlar om krisberedskap, hembesök, familjerådgivning, mötesplatser för ensamma, samtal med sjuka och sörjande, arbete för fred och försoning, stöd till aidssjuka och mycket mera. I S:t Staffans församling har vi t.ex. hembesök, rullstolspromenader, besök på Pilegården och Magnoliagården, öppet hus och grupper med gemenskapande program, soppluncher, enskilda samtal m.m.
  • Engagemang för flyktingar, för minoriteter och för utsatta människor som saknar röst i vårt samhälle. I S:t Staffans församling ordnar vi t.ex. klädinsamlingar och ger personligt stöd till utsatta.
  • En särskild omsorg om barn och unga genom närvaro i förskola och skola, undervisning. Lyhördhet och dialog för ungas växande och trygghet. Att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få ställa frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation). I S:t Staffans församling besöker vi skolorna, har grupper för barn och ungdomar, bjuder in skolor till påsk- och julvisningar, ordnar föredrag om föräldraskap m.m. Här konfirmeras årligen kring 100 ungdomar.
  • Ett brett kulturellt arbete där olika former av konstnärlig verksamhet får rum och sammanhang. I S:t Staffans församling har vi sju körer, många musikevenemang, syförening och ger enskilda och grupper en plats att framträda och utveckla sina olika talanger.