Begravningsordning

Dessa ramar följer begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning.

Alternativ 1: Farväl i kyrkan = kremationsbegravning

 1. Klockringning. De anhöriga kan sitta i kyrkbänken när klockringningen börjar. Ibland vill de anhöriga gå in i kyrkan under klockringningen. I det senare fallet brukar församlingen resa sig upp medan de anhöriga intar sina platser.
 2. Inledningsmusik på orgel.
 3. Möjlighet till solosång eller solomusik. I S:t Staffans församling accepterar vi att CD-musik spelas – även om vi rekommenderar levande musik.
 4. Psalmsång
 5. Griftetal med bön
 6. Överlåtelsen. Församlingen står. Prästen tecknar korstecknet över kistan eller låter mull tre gånger falla på kistan.
 7. Bibelläsning
 8. Psalmsång
 9. Begravningsbön med Fader vår/Vår Fader
 10. Psalmsång
 11. Avsked. Anhöriga tar farväl vid kistan, varefter de återtar sina platser. Övriga går i tur och ordning fram och tar farväl varefter de återtar sina platser. Eventuella tal hålls. 
 12. Slutbön följd av Välsignelsen
 13. Möjlighet till solosång eller solomusik.
 14. Avslutningsmusik
 15. Anhöriga lämnar kyrkan, övriga följer efter. Kistan lämnas kvar i kyrkan.
 16. Klockringning.

Alternativ 2: Jordbegravning med avsked vid graven

Från 1-9 samma som för kremationsbegravning

 • 10. Välsignelsen
 • 11. Psalmsång
 • 12. Möjlighet till solosång eller solomusik.
 • 13. Kistan bärs ut under orgelmusik. Närmast anhöriga går direkt efter kistan till graven, följda av övriga närvarande.
 • 14. Kistan sänks i graven
 • 15. Farväl vid graven. Närmast anhöriga går, följda av övriga närvarande, fram och lägger ner sina handbuketter i graven. Eventuella tal hålls.
 • 16. Slutbön. Möjlighet till psalmsång och klockringning.