Träd med olikfärgade pusselbitar som löv på grenarna.
Foto: Pixabay

Medlemskap i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Kyrkan är också det stilla rummet dit du är välkommen att i lugn och ro tänka dina egna tankar och kanske be en bön.

Svenska kyrkan erbjuder en gemenskap och ett sammanhang där du kan möta andra och fördjupas i din tro. Grunden är tron på Jesus Kristus som vår Herre och gemensamma drivkraft. 

Gemenskap och ansvar

Varje år deltar en majoritet av Svenska kyrkans nära sju miljoner medlemmar i en aktivitet anordnad av kyrkan. Det kan vara i en kör, ett konfirmationsläger eller i en insamling till Svenska kyrkans internationella arbete för bistånd och utveckling. Som medlem kan du ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling, och får stödja och delta i kyrkans kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet. 

Hit går medlemsavgiften

Största delen av medlemsavgiften går till den lokala församlingen. Avgiften ska räcka till vardagsarbetet med barn, ungdomar och äldre, till mötesplatser för ensamma, hjälp till socialt utsatta, till körer, sjukhuskyrkan, jourhavande präster och familjerådgivning. Alla bidrar också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer. 

Svenska kyrkan finns även med som stöd vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och i andra länder. För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Ibland handlar det om nära personliga insatser på hemorten. Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma, hemlösa eller på annat sätt socialt utsatta.

Frågor om medlemskapet

Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen. Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta oss. Alla kontaktuppgifter finner du under fliken "Kontakta oss".

Bildcollage från olika delar av Svenska kyrkans verksamhet, visar omsorg, bön, medmänsklighet, samtal, traditioner, sång med mera..

Kyrkoavgiften

Svenska kyrkans verksamhet i Sverige och utomlands bekostas av medlemsavgiften, som också kallas kyrkoavgift. Största delen går till din lokala församling.

Pussel med olika färg på varje bit.

Hur blir man medlem?

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att ansöka om medlemskap hos den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Pussel föreställande en horisontlinje, med några bitar saknade.

Utträde ur Svenska kyrkan

Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet. Om du funderar på utträde ur Svenska kyrkan, läs först det här.