Pussel med olika färg på varje bit.
Foto: Pixabay

Hur blir man medlem?

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att ansöka om medlemskap hos den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Inträdesblankett

Du kan använda inträdesblanketten som du kan få från församlingsexpeditionen eller ladda ner här. Fyll i din anmälan om inträde i Svenska kyrkan och skicka sedan blanketten till oss (eller församlingen där du bor om du inte är tillhörig S:t Staffans församling). 
Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev. Vi tar sedan kontakt med dig. 
Det går också bra att själv besöka oss för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan. Be då att få tala med en präst. 

Behöver du hjälp kan du vända dig till vår församlingsexpedition
tel 046-274 25 00 eller sanktstaffans.forsamling@svenskakyrkan.se. 

Medlem genom dopet

  • Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.
  • Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.
  • Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.
  • Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor. 

Barnet som medlem

  • Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan. 
  • Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke. 

Folkbokförd utanför Sverige

  • Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se.