Kyrkheddinge kyrka med ljus himmel bakom.
Foto: Wikipediaanvändare "Saucemaster"

Kyrkheddinge kyrka

Kyrkan tronar mitt i det lilla samhället Kyrkheddinge som ligger alldeles intill Staffanstorp. Det är en vacker och populär gudstjänst- och vigselkyrka och den rymmer 150 gudstjänstdeltagare. Öppet varje dag kl 8-18.

Kyrkheddinge kyrka audioguide
00:00
Guide om kyrkan Inspelning: Lunds stift

Kyrkan är ursprungligen romansk från 1100-talet och har byggts ut framför allt under 1400- och 1800-talen. I långhusmurarna syns ännu spår av den romanska tidens portaler i norr och söder och likaså av små högt sittande romanska fönster.

 Dopfunten är äldst av kyrkans inventarier. Den härstammar från slutet av 1100-talet och är huggen i sandsten. Dopfatet i mässing dateras till 1600-talet.
Triumkrucifixet är av ek med målade ändplattor föreställande änglagestalter. Det är från 1400-talets slut.

Predikstolen är från Kristian den IV:s tid på 1600-talet. Evangelisterna; Matteus (ängeln), Markus (lejonet), Lukas (oxen) samt Johannes (örnen) finns avbildade med sina symboler. Konstnären antas vara Jacob Kremberg, en av de yppersta träsnidarna i Danmark.
Kyrkans altarljusstakar i mässing är från 1669. Dessutom finns också till vänster om altaret en mycket gammal gravsten insatt i väggen.
Nuvarande altartavla är en kopia efter dansk förebild, målad 1916 av konstnären Theodor Jönsson från Esarp (1888 - 1966). Motivet på altartavlan är Kristi uppståndelse.
Kormattan är gjord av textilkonstnärinnan Anna-Lisa Menander, Djurslöv. Motivet är hämtat från Jesu liknelse om såningsmannen.

Besöksadress: Gamla Dalbyvägen 212-10. Visa på karta.
Närmaste busshållplats är Kyrkheddinge väg 11.