Bjällerups kyrka våren 2008
Foto: Tina Linde

Bjällerups kyrka

Belägen i natursköna Bjällerup är detta församlingens minsta kyrka med plats för 80 gudstjänstdeltagare. Det blir en intim atmosfär och närheten till historien känns tydligt under de fantastiska kalkmålningarna som finns bevarade i kyrkans takvalv. Öppet varje dag kl 8-18.

Bjällerups kyrka audioguide
00:00
Guide om kyrkan Inspelning: Lunds stift

Bjällerups kyrka är en av de äldsta romanska byggnaderna på den skånska landsbygden och dessutom en av de bäst bevarade. Kyrkan kan härledas till 1100-talet, men någon exakt datering är inte möjlig.

 Kyrkans inventarier har bytts ut i omgångar. Kvar finns idag bland annat en madonnabild i trä från 1400-talet, dopfunten i sandsten som är från medeltiden och golvtegel från medeltiden som ligger kring altaret. Framför altaret ligger också en välbevarad gravsten över ägaren till Bjällerups säteri på slutet av 1500-talet, Gabriel Swale och hans hustru Karina Gagge.

Bjällerups kyrka interiör

Nuvarande predikstol är från sent 1800-tal med målningar av Christian Fredrik Krebs (1845 - 1925) i Lund.
Altartavlan är vaxtryck från original målade av Rafael (Sixtinska madonnan) och Albrecht Dürer (De fyra apostlarna).
Kormattan är komponerad och vävd av Hillevi Nilsson och skänkt av Bjällerups kyrkliga syförening 1966.

Besöksadress: Stora Bjällerupsvägen 6. Visa på karta.