Avdelningen Fröet på förskolan Axet.
Foto: Tina Linde

Axet

Förskolan Axet ligger centralt vid Brågarps kyrka och består av tre avdelningar och ett kök.

Avdelning Kornet

Kornet är en avdelning med 17 barn i åldrarna 1-5 år. Här arbetar Åsa Hardemo Israelsson, Anna Jangemyr och Marie-Louise Olsson.

Avdelning Grynet

Grynet är en avdelning med 17 barn i åldrarna 1-5 år. Här arbetar Jessica Malmgren, Anne Buch, Carmita Svehög.

Avdelning Fröet

Fröet är en avdelning med 17 barn i åldrarna 1-5 år. Här arbetar Carina Olofsson, Anette Kolås och Jenny Landgren.

Maten tillagas av vår kock Ann-Kristin Jeppsson i vårt eget kök.

Förskolan Axets besöksadress är:

Brågarpsvägen 10
245 33 Staffanstorp 

Postadress:

Förskolan Axet
Box 104
245 22 Staffanstorp

Telefon och e-post:

avd Kornet  046-274 25 41  StStaffan.Kornetsforskola@svenskakyrkan.se
avd Grynet  046-274 25 42  StStaffan.Grynetsforskola@svenskakyrkan.se
avd Fröet    046-274 25 43  StStaffan.Froetsforskola@svenskakyrkan.se