Meny

Förtroendevalda

Församlingsborna väljer sina representanter till Kyrkofullmäktige. Dessa utser inom sig Kyrkorådet, som fungerar som församlingens styrelse.

Sammanträdestider 2020

Kyrkofullmäktige (offentliga sammanträden)
(13/5), 3/6, 4/11, 16/12. Tid samtliga dagar: kl 19.20.

Beredningsutskottet
7/1, 6/2, 10/3, 14/4, 14/5, 9/6, 11/8, 8/9, 6/10, 24/11.

Kyrkorådet
21/1, 13/2, 24/3, 23/4, 28/5, 23/6, 25/8, 22/9, 15/10, 16/12.

Församlingens kyrkofullmäktige har 25 ledamöter och utser inom sig en valberedning, ett kyrkoråd om åtta ledamöter samt ett beredningsutskott till kyrkorådet om fyra ledamöter. Kyrkoherden är dessutom självskriven ledamot i kyrkorådet och beredningsutskottet. Till ordförande i kyrkofullmäktige har utsetts Björn Stigborg (S) och till ordförande i kyrkorådet Gert-Inge Hanshammar (BA).

Ordinarie ledamöter i Kyrkofullmäktige 2018-2021

Arbetarepartiet Socialdemokraterna:

Björn Stigborg (ordförande)
Hali Liddell 
Harriet Håkansson
Ann-Christine Klint-Kronkvist
Renée Stigborg
Sture Nilsson
Kerstin Olsson
Jarl Hultén 
Solveig Olsson 
Stefan Knutsson (ers.)
Marie Saltarski (ers.)
Mona Nilsson (ers.)
Richard Frid (ers.)
Laila Olsen (ers.) 

Borgerligt alternativ:

Sune Cederpil
Yvonne Nilsson
Lena Persson 
Berit Lagergren
Gert-Inge Hanshammar
Anders Olsson
Mi Olofsson (ers.)
Nils-Arvid Persson (ers.)
Maivi Strömberg (ers.)

Kyrkans Bästa:

Nils-Ove Mårtensson
Lisbeth Bergendorff 
Emil Sällvik
Marianne Jarleborn
Jakob Källner
Håkan Billing
Marica Källner
Ingvar Ekdahl
Annette Sällvik
Anita Östergren  
Ruben Jarleborn (ers.)
Bengt Wilkens (ers.)
Ingrid Lindberg (ers.) 

Kyrkoråd 2018-2021

Arbetarepartiet Socialdemokraterna representeras av:
Walter Johansson, vice ordförande
Björn Stigborg
Harriet Håkansson
Ann-Christine Klint-Kronkvist (ers.)
Axel Stigborg (ers.)   

Borgerligt Alternativ representeras av: 
Gert-Inge Hanshammar, ordförande
Sune Cederpil
Yvonne Nilsson (ers.)
Berit Lagergren (ers.)
Lena Persson (ers.)

Kyrkans Bästa representeras av:
Emil Sällvik
Lisbeth Bergendorff
Marica Källner
Jakob Källner (ers.)
Håkan Billing (ers.)
Marianne Jarleborn (ers.)  

Kyrkoherde Henric Nilson

Kyrkofullmäktiges protokoll