Gruppbild med kyrkorådet ledamöter.
Foto: Tina Linde

Förtroendevalda

Församlingsborna väljer sina representanter till Kyrkofullmäktige. Dessa utser inom sig Kyrkorådet, som fungerar som församlingens styrelse.

Sammanträdestider 2022

Kyrkofullmäktige (offentliga sammanträden)
11/5, 9/11 och 7/12. Tid samtliga dagar: kl 19.20.
Kallelse Kyrkofullmäktige 220511 (pdf, 88 kb)

Beredningsutskottet
11/1, 8/2, (9/3), 6/4, (11/5), (31/5), 9/8, 6/9, 4/10, (22/11).

Kyrkorådet
25/1, 17/2, (22/3), 19/4, 19-20/5, (14/6), 23/8, 20/9, 25/10, (7/12).

( ) = vid behov.

Församlingens kyrkofullmäktige har 25 ledamöter och utser en valberedning, ett kyrkoråd om åtta ledamöter samt ett beredningsutskott till kyrkorådet om tre ledamöter. Kyrkoherden är dessutom självskriven ledamot i kyrkorådet och beredningsutskottet.

Ordinarie ledamöter i Kyrkofullmäktige 2022-2025

Arbetarepartiet Socialdemokraterna:

Rickard Severin
Marie Severin
Ann-Christine Klint-Kronkvist
Sture Nilsson
Renée Stigborg
Richard Frid
Marie Saltarski (ers.)
Bengt Mårtensson (ers.)
Laila Olsen (ers.) 

Kyrkans Bästa:

Hans Rochester
Nils-Ove Mårtenson
Emil Sällvik
Åsa Ekstrand
Rolf Jörgensson
Britt-Marie Nilsson
Yvonne Rosenqvist
Alexander Rundqvist
Lisbeth Bergendorff 
Margit Persson Békássy
Ingvar Ekdahl (ers.)
Annette Sällvik (ers.)
Carina Olofsson (ers.)
Gustav Morin (ers.)
Ann-Kristin Jeppsson (ers.) 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan:

Hali Liddell 
Stefan Kamensky
Cathrine Mjöbo
Conny Lindhe
Nils Arvid Persson, ordförande
Annika Dahl Bergh
Christer Larsson
Lena Persson 
Simon Cederpil Sandqvist
Elisabeth Lindhe (ers.)
Vera Landin (ers.)
David Hedin (ers.)
Peter Lekenmyr (ers.)
Ingela Löfberg (ers.)

 

Kyrkoråd 2022-2025

Arbetarepartiet Socialdemokraterna representeras av:
Rickard Severin
Marie Saltarski
Ann-Christine Klint-Kronkvist (ers.)
Renée Stigborg (ers.)   

Kyrkans Bästa representeras av:
Åsa Ekstrand
Yvonne Rosenqvist
Emil Sällvik
Rolf Jörgensson (ers.)
Britt-Marie Nilsson (ers.)
Annette Sällvik (ers.)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan representeras av:
Stefan Kamensky, ordförande
Lena Persson
Conny Lindhe
Christer Larsson (ers.)
Ingela Löfberg (ers.)
Emelie Sjögren Araldsson (ers.)

Kyrkoherde Henric Nilson