Esarps kyrka vid kontraktsdagen i april 2015
Foto: Tina Linde

Esarps kyrka

Församlingens största kyrka ligger i byn Esarp på landsbygden. Den rymmer 250 gudstjänstdeltagare och har god akustik och används ofta till större evenemang som konfirmationer, konserter och festgudstjänster. Miljön inne i kyrkan är ljus och varm och utsikten från kyrkbacken är vidsträckt över det skånska landskapet. Öppet varje dag kl 8-18.

Esarps kyrka audioguide
00:00
Guide om kyrkan Inspelning: Lunds stift

Av den medeltida kyrkan från 1200-talet återstår endast en liten del av den södra långmuren. Kyrkan var i senare delen av 1600-talet ytterst anspråkslös och liten. Den genomgick ett flertal renoveringar och 1860 blev kyrkan helt ombyggd, i praktiken nybyggd.
Fram till ombyggnaden hade en klockstapel från 1670-talet tjänstgjort vid ringningarna. Tornet invigdes 1929 och kyrkan fick sin invändiga prägel vid en renovering 1983.

 Predikstolen har renässansens stildrag och de äldsta delarna är från 1600-talet.
Altarljusstakarna i malm är gjorda i barockstil och dateras till 1500-talet.

Altartavlan är målad av Fredrik Krebs (1845 - 1925) från Lund. 1910-1915 kopierade han en altartavla av Carl Bloch för Esarp, föreställande Den gode herden. - Krebs var lärare och inspiratör till den lokale konstnären Theodor Jönsson ( 1888 - 1966 ).

Dopfunten tillkom vid renoveringen 1983 och är nytillverkad i kalksten, men pryds av ett av kyrkans äldsta bevarade inventarier. Det är ett dopfat från 1500-talet i mässing.

Besöksadress: Esarpsvägen 499. Visa på karta.
Närmaste busshållplats är Esarp Ö.