Brågarps kyrka genom sommargrönskan 2014
Foto: Tina Linde

Brågarps kyrka

Inne i tätorten Staffanstorp finns den mest populära dopkyrkan. Här firas gudstjänst varje söndag. Inte bara närheten gör kyrkan så välbesökt av församlingsborna, utan också den varma och ombonade atmosfären i kyrkorummet. Kyrkan har flexibel möblering med c:a 60 kopplade stolar. Öppet varje dag kl 8-18.

Den äldsta kyrkan var uppförd i trä och har varit en gammal stavkyrka från övergången från hednisk till kristen tid.
Träkyrkan ersattes vid mitten av 1100-talet av den nuvarande stenkyrkan.

Påskljuset tänt bredvid madonnaskulpturen på väggen och dopfunten framför det solbelysta fönstret.
Madonnaskulpturen och dopfunten i Brågarps kyrka Foto: Tina Linde

Dopfunten från kyrkans byggnadstid är försedd med latinsk inskrift som betyder "Det barn, som bäres hit, pånyttfödes i denna funt". Det medeltida ordet funt betyder källa.
Invid dopfunten har uppställts en madonnabild från medeltiden.

Vid en renovering 2014 fick kyrkan sitt nuvarande altare.
En äldre altaruppsats från 1618 har inte kunnat återställas i värdigt skick, men finns nu uppställd i S:t Staffans församlingshem.

2014 fick kyrkan också en ny orgel, byggd av Tomaž Močnik i Slovenien. Den ersatte en orgel från 1960-talet, som stod på en läktare över de bakersta bänkraderna.

Orgelfasaden solbelyst från fönstret, ingångsdörren öppen ut mot parkeringen.
Orgeln från 2014 i Brågarps kyrka Foto: Tina Linde

Glasmålningen i korfönstret tillkom vid en restaurering 1950 och är utförd av den kända skånekonstnären Martin Emond. Målningen har motivet "Jesu bön i Getsemane örtagård".

Besöksadress: Brågarpsvägen 12. Visa på karta.
Parkeringen på framsidan är närmare korsningen Järnvägsgatan / Kyrkogatan och det är en lämpligare adress att uppge för t.ex. färdtjänst eller ambulans.
Närmaste busshållplatser är Staffanstorp Rådhuset och Staffanstorp Lundavägen.

Här kan du se en 3D-modell av Brågarpsplankan. Det är en snidad ekplanka som hittades på kyrkans vind 1941. Ornamentiken har likheter med runslingor och hypotesen är att den härstammar från en stavkyrka som föregått den nuvarande kyrkan.
Brågarpsplankan analyserades senast 2015 och kunde då dateras till år 970. Den förvaras på Historiska museet i Lund, men en gipsavgjutning finns intill kyrkans predikstol.

Inga stolar i Brågarps kyrka, konfirmander och ledare sitter golvet runt ett flyttbart altare i mitten av kyrkorummet.
Flexibiliteten i Brågarps kyrka nyttjades vid konfirmandernas upptaktsdag i oktober 2015 Foto: Hali Liddell