Klart med bidrag för renoveringar

Nyhet Publicerad

Halmstads församling får nästa år 2,5 miljoner i bidrag för kyrkrenoveringar, knappt hälften av den beräknade totala kostnaden. Bland projekten finns byte av fönster i Martin Luthers kyrka och församlingshem.

Sammanlagt 137 kyrkor Göteborgs stift får dela på drygt 102 miljoner kronor under 2018. Det är den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) till restaureringar etc av kyrkor som nu fördelats. Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda.
När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till, och en kompensation för, det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrktomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.
Kyrkornas kulturhistoriska värden ska bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, vård, underhåll och förändringar. Den grundläggande principen är att ingrepp ska minimeras och att Svenska kyrkan och kulturmiljövården i dialog ska söka lösningar som balanserar bevarande med förändringsbehov.
Ersättningen täcker bara en del av renoveringskostnaderna. Halmstads församling har beräknat den totala summan till 5,4 miljoner, och satsar således cirka tre miljoner ur egen kassa.
Bland de arbeten som ska göras finns renoveringen av Sperlingsholms kyrka, kommande renovering av Holms kyrka samt byte av fönsterpartier i Martin Luthers kyrka och församlingshem.
Totalt över landet fördelas 460 miljoner kr i KAE.

Det har en längre tid varit problem med att regnvatten läcker in i Martin Luthers kyrka, så att till och med baljor får ställas på strategiska platser. – En förklaring, säger fastighetsstrateg Joakim Eliasson, är att det är fönsterpartier som inte är täta och att det är därifrån regnvattnet kommer. Med fönsterbyte ska problemet förhoppningsvis lösas. Foto: Mona Davidsson