I Ängelholms församling pågår ett EU-projekt med trädgårdsdiakoni, som bland annat resulterat i egna odlingar med blommor och kryddor.
Foto: Mona Davidsson

Resa som ger nya idéer

Nyhet Publicerad

Du har sett dem vid soppluncher, vid gudstjänster, i barnverksamhet… På sin fritid lägger de engagemang och glädje i olika uppdrag för församlingen – de ideella medarbetarna, volontärerna, är en ovärderlig och uppskattad skara. För att ge dem uppmuntran och inspiration bjöd församlingen in till en studieresa med Höganäs och Ängelholm som mål.

I resan deltog ideella medarbetare från områdena Nikolai, Kärleken och Holm. Dessutom var några anställda diakoner och värdinnor med.
Hos Höganäs församling berättade Josefina Klang, samordnare för det ideella arbetet, om deras målmedvetna och långsiktiga arbete.
– Synen på ideella medarbetare bottnar i hur vi vill vara som kyrka, förklarade hon. Vilka är det som gör att kyrkan lever?
I sitt förändringsarbete har de jobbat med visioner tio år framåt i tiden, med tydliga mål och nytänkande strategier.
På eftermiddagen fortsatte bussresan till Ängelholms församling, där man jobbar med diakonala mötesplatser och ett EU-projekt med trädgårdsdiakoni. Deltagarna är personer som står långt från arbetsmarknaden. Marianne Bengtsson, diakon som jobbar med utvecklingsfrågor, berättade om projekten och visade runt i lokaler och bland odlingar.
– Vårt arbete bygger på deltagarnas egna initiativ och intressen, sade hon. Vi inriktar oss på att bygga på det positiva, och stötta deltagarna i att utveckla det som fungerar.
De två studiebesöken gav intressant information – och inspiration – att ta med hem till Halmstad.
I församlingen välkomnas ideella medarbetare till en mängd olika uppdrag – från att hjälpa till med kyrkkaffe till att göra hembesök och att stötta vid språkcaféer. Har du tid och lust att vara volontär?
Mer information finns här: www.svenskakyrkan.se/halmstad/sok-volontarsuppdrag

Text: Mona Davidsson