Oftast avslutas kvällen med en stunds helig dans - lugna och meditativa rörelser till musik.
Foto: Mona Davidsson

Lyckad satsning i Olaus Petri

Nyhet Publicerad Ändrad

Måndagskvällarna i Olaus Petri har blivit succé. – Vi ville erbjuda något även på kvällstid, en möjlighet att träffas efter jobbet, säger Ann-Sofie Orrdal. I vår återstår bara ett tillfälle, men det är redan bestämt att det blir fortsättning i höst.

Redan vid köpet av Olaus Petri kyrka fanns tanken att denna skulle kunna locka nya besökare, inte minst unga vuxna.
Församlingspedagog Ann-Sofie Orrdal upptäckte ett nytt koncept, som innehöll gemensam gudstjänst, fika och valfria aktiviteter. Arbetslaget var med på noterna och i januari var det premiär.
Varannan måndag är det sångstund, mässa eller andakt, fika, och därefter meditativ målning, bokcirkel eller helig dans. Deltagarna kommer den stund de vill, deltar i en eller flera aktiviteter, de kvällar det passar.
– Många andra aktiviteter riktar sig till daglediga och förutom körer och bibelstudium fanns inget på kvällstid, säger Ann-Sofie Orrdal. Den luckan vill vi börja fylla.
Denna måndag i påskveckan samlas en grupp sångglada tillsammans med kantorn Christina Lindkvist och sjunger blandade sånger till dragspelskomp. Någon timme senare är det passionsandakt i kyrkan och efter det erbjuds fika med smörgåsar.
– Det är extra välkommet, säger Anita Elghag, som oftast kommer direkt från jobbet. Och jag trivs verkligen här!
Som många andra vid bordet bor hon i en annan stadsdel, men har upptäckt trivseln och den goda stämningen i Olaus Petri. Efter fikastunden ansluter hon sig till målargruppen – i kväll återstår sista färgen i iota-korset. Bordsgrannen Maria Thidholm går en trappa upp till bokcirkelgruppen, som till denna gång läst romanen ”Det kommer alltid en ny himmel” av Lori Nelson Spielman. Måndagstimmarna erbjuder också helig dans, med rörelser i lugnt tempo.
– Oftast avslutar vi gemensamt med dans, så att alla kan vara med, säger Susanna Tegberg som leder den aktiviteten.
Upplägget i höst blir snarlikt, men troligen ikonmålning i stället för iota-kors. Start sker den 11 september, men redan veckan innan är det en inspirationsdag med bokhandlare Ulrika Larsson.

Text: Mona Davidsson

Fotnot: Har du idéer eller önskemål inför kommande terminer? Kontakta Ann-Sofie Orrdal: ann-sofie.orrdal@svenskakyrkan.se