350 000 kr till arbete med flyktingar

Nyhet Publicerad

350 000 kr fördelas nu till fyra pastorat i Visby stift som arbetar engagerat med integration.

350 000 kr fördelas nu till fyra pastorat i Visby stift som arbetar engagerat med integration. Det är Norra Gotlands pastorat och Bunge församling som får 100 000 kr, Visby domkyrkoförsamling och Hoburgs pastorat som får lika mycket och slutligen Klinte pastorat som får 50 000 kr.  Bidraget är en del av totalt 8 miljoner kronor som delats ut till olika projekt i Svenska kyrkan, genom regeringens bidrag till civilsamhällets arbete med integration.

Det pågår mycket bra integrationsarbete på Gotland just nu. Tack var de nya bidragen kan de nu fortsätta med de projekt som är igång, men också ha möjlighet att utveckla och inte minst, skapa mer långsiktig hållbarhet i integrationsarbetet, säger Anne Dungner-Hjellström, migrationshandläggare på Visby stift.  

Anne Dungner- Hjellström, berättar att pengarna kommer till stor del att användas till projekt som handlar om att skapa mötesplatser, platser där såväl de asylsökande som gotlänningar kan träffas. Café, Barnens dag och särskilda föräldragrupper är några exempel på detta. Men även språkkurser och projekt som är inriktade på eget boende eller arbete som till exempel Textil i exil, finns med bland ansökningarna.

Det statliga bidraget
I november 2016 beslutade regeringen om ett särskilt bidrag till civilsamhället under 2017 för att stärka arbetet med asylsökande och nyanlända. Svenska kyrkan fick som en av fyra organisationer, ett bidrag om 8 miljoner kronor. Kyrkostyrelsens AU fördelade i veckan pengarna till olika församlingar och pastorat runt om i landet samt till två regionala satsningar.