Våra kyrkor

Kyrkan är en självklar del av det gotländska samhället. Våra 92 medeltidskyrkor som en gång byggdes av sockenborna är fortfarande alla i bruk. De erbjuder både stilla stunder och starka höjdarupplevelser året runt. Men kyrkans plats är framför allt som en del av samhället, som ett komplement och en fördjupning.

   

Välkommen in i den heliga pausen

Under den gamla medeltidskyrkans valv där du sätter dig ned i bänken kan du höra 700 års stillhet. Generationers tystnad och böner reflekteras från kalk- och sandstensväggar och påminner om liv som hör samman, överallt och i alla tider. 

Ord av sorg och av livsglädje, av förväntan och oro – böner och sånger ur alla de djup och höjder som det innebär att vara människa ekar stilla under valven, för den som ger sig tid att lyssna. Och du är välkommen att stämma in, med dina ord eller din tystnad.

Ensam med dina tankar kan det hända att stillheten blir så förtätad att den går att ta på, röra vid och beröras av. I ett sammanhang bortom krav och prestation. Bortom det snabba och tillfälliga. Du finns, du lever, du är till – och det är nog, och det är av evighet.

Pausen är det som förvandlar ljud till musik och ord till språk och tilltal. Och ett ögonblick öppnas mot evighet.

Biskop Sven-Bernhard Fast

   

Kulturarv

Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av det svenska kulturarvet. I ett internationellt perspektiv har Sverige som få andra länder ett stort antal välbevarade byggnader med tillhörande inventarier från en period om mer än 1000 år.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Enligt 4 kap 16 § Kulturminneslagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.