Prata med oss

Kontakt

Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon: +46(498)404900 E-post till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Enligt 4 kap 16 § Kulturminneslagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning avseende år 2019 ska göras skriftligen hos stiftsstyrelsen senast den 31 oktober 2017. Ansökningsblankett finns till höger på denna sida. Vänligen observera vilka handlingar som är obligatoriska för att vi ska kunna handlägga ansökan. Varje ansökan skickas i 2 exemplar inkl bilagor.

För att länsstyrelsen ska hinna handlägga alla projekt behöver de ha handlingarna redan den den 5 december.

 

Sista dag för rekvisition  

Sista dag för rekvisition” innebär att kompletta handlingar måste finnas på stiftskansliet aktuell dag för att utbetalning ska kunna ske samma månad. Handlingar som kommer in försent eller av någon anledning inte hinner kompletteras innan revisorns genomgång får vänta till följande månad.

Handlingar som sänds vid en slutrekvisition till stiftskansliet är:

-          Rekvisitionsblankett påskriven av församlingens firmatecknare,
-          kopior på samtliga fakturor rekvisitionen avser,
-          kopia på antikvarisk slutintyg.

Kontaktperson:

Stiftsantikvarie Rebecka Svensson
Epost: Rebecka Svensson
Tfn: 0498-40 49 14

Rebecka Svensson

Rebecka Svensson

Visby stift

Stiftsantikvarie

Mer om Rebecka Svensson…

Kyrkoantikvarie, Utvecklingsenheten