Foto: Bo-Göran Kristoffersson

Kyrkoantikvarisk ersättning

Enligt 4 kap 16 § Kulturminneslagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.