Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon:+46(498)404900 E-post till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Telefon och adresslista till alla våra 10 pastorat på Gotland

Här hittar du hemsidor, adresser och telefonnummer till alla våra församlingar på Gotland. I kyrkobokföringsärenden gäller församlingsexpeditionens tider och telefonnummer. Vill du tala med en präst i någon mer personlig angelägenhet eller i ett själavårdsärende kan du också ringa till bostaden.

Barlingbo
Se Romaklosters pastorat www.svenskakyrkan.se/romakloster

Bunge, Rute och Fleringe församling
Se Norra Gotlands pastorat  www.svenskakyrkan.se/norragotland


BURS PASTORAT  

Stånga-Burs församling och När-Lau församling

Burs prästgård 167
623 49 Stånga
E-post: Burs pastorat
www.svenskakyrkan.se/burs

Expedition, on 10-12 ..................0498-48 30 01
Fax......................................................0498-49 20 35
Kyrkoherde .................................... 070-371 42 95
Musiker.............................................073-081 01 99
Klockare........................................... 073-363 89 40

Dalhems församling
Se Romaklosters pastorat www.svenskakyrkan.se/romakloster

 

ESKELHEMS PASTORAT

Eskelhem-Tofta församling, Vall-Hogrän-Atlingbo församling
Eskelhem Prästgården 181,
622 70 Gotlands Tofta
E-post: Eskelhems pastorat
www.svenskakyrkan.se/eskelhem

Exp, on och fr 9-11 ..................... 0498-26 65 25
Kyrkoherde ......................................070-497 68 69
Komminister ....................................070-918 92 96
Klockare........... 073-180 90 52, 070-727 79 87
Musiker.............................................. 076-291 81 00


FARDHEMS PASTORAT
Fardhem, Linde, Lojsta, Levide och Gerum
623 52 Hemse

Exp, on och fr 10-12 .............0498-48 00 66
Fax................................................0498-48 00 28
Kyrkoherde ...............................0498-48 00 66, 073-560 89 16
Kantor ........................................0720- 31 22 11
Klockare Fardhem....................0708-29 15 55
Klockare Linde...........................070-442 71 65
Klockare Lojsta ....................... 073-682 49 88
Klockare Levide och Gerum....070- 459 73 73

Forsa församling (Lärbro)
Se Norra Gotlands pastorat www.svenskakyrkan.se/norragotland

Fårö församling
Se Norra Gotlands pastorat  www.svenskakyrkan.se/norragotland


GARDE FÖRSAMLING
Garde, Ardre, Alskog, Lye och Etelhem

Prästgården garde 410
623 63 Ljugarn
E-post: Garde församling
www.svenskakyrkan.se/garde

Pastorsexpedition ...............0498-49 10 01
Kyrkoherde ...........................070-200 96 98
Musiker...................................070-315 75 67
Klockare..................................070-829 15 57

 

Gothems församling
Se Norra Gotlands pastorat www.svenskakyrkan.se/norragotland

 


KLINTE PASTORAT

Klinte, Fröjel, Eksta, Sproge, Sanda, Västergarn, Mästerby, Hejde och Väte

Pastors expedition
Klinte Kyrkskolan 703
623 76 Klintehamn

E-post: Klinte pastorat
www.svenskakyrkan.se/klinte

Exp, on 16-18, fr 9-11.............. 0498-24 00 05
Fax..................................................... 0498-24 14 95
Kyrkoherde ..................................... 0498-24 01 76
Komministrar . 0498-24 10 11, 0498-24 20 02
Musiker.............................................. 0498-25 18 65
Pedagog..............................................0498-24 01 75
Gravadministratör........................... 0498-24 14 10
Klockare..........0498-24 01 73, 070-517 13 7, 076-767 64 20,
076-767 64 21, 070-767 64 22, 076-767 64 23

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

Församlingar: Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Fårö, Gothem, Othem-Boge,
Stenkyrka och Väskinde

Kyrkvägen 2, 624 52 Lärbro

Expedition...................................................0498-22 27 00
Kyrkoherde ............................................... 0498-22 27 02
Kyrkogårdsförvaltningen ...................... 0498-225126

E-post: Norra Gotlands pastorat

www.svenskakyrkan.se/norragotland

Othem-Boge församling
Se Norra Gotlands pastorat


ROMAKLOSTERS PASTORAT

Kyrkoherde Pernilla Cramnell

Församlingarna: Akebäck, Barlingbo, Björke, Endre, Follingbo, Hejdeby, Roma

Komminister Janne Manni, tjl tom (31 juli 2019)
Kyrkvaktmästare Rasmus Rylander 0498-26 07 21

Tel.nr .......0498-500 31
Öppet tis -fre 10-14

Kyrkoherde Pernilla Cramnell
Komminister Janne Manni, tjl tom (31 juli 2019)
Kyrkvaktmästare Rasmus Rylander 0498-26 07 21 
Kyrkovaktmästare, Roma: Tomas Blomberg 0498-260704
Kyrkovaktmästare, Roma: Rickard Kristiansson 0498-260711
Epost: Romaklosters pastorat

www.svenskakyrkan.se/romakloster

Församlingsexpeditioner:

Dalhem
Socknarna Bara, Dalhem, Ekeby, Ganthem, Hörsne
Tel.nr 0498-380 01
Kyrkovaktmästere, Dalhem: Thed Hanqvist 0498-260722 
Kyrkovaktmästare, Bara Hörsne Ganthem: Meg Pettersson 0498-260719
Kyrkovaktmästare, Ekeby: Thomas Glifberg  070-2896171

Vänge
Socknarna Buttle, Guldrupe, Halla, Sjonhem, Viklau, Vänge

Tel.nr 0498-510 35
Komminister Rune Olofsson
Kyrkvaktmästare, Lars Osterman 0498-26 07 25
Kyrkovaktmästare, Vänge: Britt Stenfeldt 0498-260712
Kyrkovaktmästare, Vänge: Karin Dreborg 0498-260706
Epost: Vänge församling

Östergarn

Socknarna Ala, Anga, Gammelgarn, Kräklingbo, Östergarn

Tel.nr 0498-520 01
Kyrkovaktmästare, Östergarn: Mickael Lundgren 0498-260714


Epost: Östergarns församling

Kontaktuppgifter till Romaklosters personal finns på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/romakloster


Slite (Othem-Boge församling)
Se Norra Gotlands pastorat www.svenskakyrkan.se/norragotland


STENKUMLA FÖRSAMLING
Stenkumla, Västerhejde och Träkumla

Vibble gård
Drejaregatan 1, 622 59 Visby

stenkumla.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkumla

Exp. ti 13-15....................................... 0498-26 20 55
Kyrkoherde  ..........................................070-939 91 16 
Komminister .........................................0498-26 20 84
Diakon.................................................... 0498-26 20 40
Musiker...................................................070-320 36 29
Musiker.................................................. 0498-26 20 51
Klockare................................................. 070-320 36 28
Klockare ................................................ 073-980 78 97
Vibble gård ........................................... 0498-26 43 08

Stenkyrka församling
Se Norra Gotlands pastorat www.svenskakyrkan.se/norragotland


Sudrets Pastorat

(Alva, Hemse och Rone församling, Havdhems församling, Hoburgs församling)Socknar: Hemse, Alva, Rone, Havdhem, Eke, Grötlingbo, Hablingbo, Näs Silte, Öja, Fide, Hamra. Vamlingbo, Sundre

Adress:
Box 4
623 16 Havdhem
Sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat

Pastorats kansli

Kyrkoskrivare ..... 0498-480072
Kyrkokamrer ....... 0498-481025
Kyrkoherde .......... 072-223 08 05

Besöksadress: Prästgårdsvägen 47, 623 41 Havdhem
Måndag- Fredag 10-12

 

VISBY DOMKYRKOFÖRSAMLING

Norra Kyrkogatan 4
621 55 Visby

visby.domkyrko@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/visby

Expedition/växel ....... 0498-20 68 00

Besöksadress: Norra Kyrkogatan 2
Kommunikatör............................0498-20 68 46

Mötesplatser:

Birkagården............................ 0498-26 32 11
Susanne Rylander, föreståndare
Natthärbärge/dagcenter, Birkag. 1

Församlingshuset................ 0498-20 68 60, 20 68 22
Besöksadress: Norra kyrkogatan 2

Sjukhuskyrkan ...................... 0498-26 89 52
Besöksadress: Visby lasarett

Terra Nova kyrkan...............0498-20 68 75
Besöksadress: Terra Nova torg 9

Visborgskyrkan ....................0498-20 68 05
Besöksadress: Stenkumlaväg 14

Visby S:ta Maria domkyrka
Vaktmästeri................................0498-20 68 40

Präster:
Mats Hermansson, domprost ... 070-341 39 10
Doris Lemke....................................070-618 88 24
Per Ludvig Andersson ................ 070-211 69 88
Cecilia Nyberg .............................  070-570 68 66
Daniel Calero Davyt .................... 072-720 68 47

Diakoner:
Eva-Mari Karlsson Kempi ........... 070-618 88 23
Katarina Gudinge........................... 070-380 68 16

Musiker:
Claes Holmgren, domkyrkoorganist ...070-655 81 45
Alma Hedlund ...........................................070-726 34 32

Kyrkogårds- & fastighetsförvaltning

................................ 0498-20 68 80, 20 68 81
Peder Hardingsväg 14, 621 45 Visby
Mats Ahlqvist, kyrkog.chef ...0498-20 68 82
Krematoriet ............................0498-20 68 91
Allhelgonakapellet .................0498-20 68 91
Norra kyrkogården ................0498-20 68 90
Södra/Östra kyrkogården ... 0498-20 68 83

Vänge församling
Se Romaklosters pastorat www.svenskakyrkan.se/romakloster

Väskinde församling
Se Norra Gotlands pastorat www.svenskakyrkan.se/norragotland

Östergarns församling
Se Romaklosters pastorat www.svenskakyrkan.se/romakloster