Visby stift

Prata med oss

Kontakt

Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon: +46(498)404900 E-post till Visby stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Telefon och adresslista till alla våra 12 pastorat på Gotland

Här hittar du adresser och telefonnummer till alla våra församlingar på Gotland. I kyrkobokföringsärenden gäller församlingsexpeditionens tider och telefonnummer. Vill du tala med en präst i någon mer personlig angelägenhet eller i ett själavårdsärende kan du också ringa till bostaden.


Alva-Hemse-Rone

Alva, Hemse och Rone
Storgatan 22
623 50 Hemse
Alva, Hemse och Rone församling
www.svenskakyrkan.se/alvahemserone
Exp, tisd-tors 9-12, 13-15..........0498-48 00 72

Kyrkoherde .................................0498-48 00 01
Kantor......................................... 0498-48 06 27
Klockare......................................0498-48 06 34

Barlingbo

Se Roma

Bunge-Rute-Fleringe

Se Norra Gotlands pastorat

Burs

Stånga-Burs och När-Lau

Burs prästgård 167
623 49 Stånga
Burs pastorat

Expedition, on 10-12 ..................0498-48 30 01
Fax...............................................0498-49 20 35
Kyrkoherde ................................. 070-371 42 95
Musiker.......................................073-081 01 99
Klockare...................................... 073-679 82 04

Dalhem se Romaklosters pastorat

Dalhem, Ganthem, Hörsne, Bara och Ekeby

Prästgården, 622 56 Dalhem
Dalhems församling
www.svenskakyrkan.se/dalhem

Expedition, on 9-12 .......................0498-380 01
Präst .................................070-939 70 60
Kyrkomusiker ............................. 070-337 30 42
Klockare Dalhem........................ 070-236 47 61
Klockare Ekeby........................... 070-289 61 71
Klockare Ganthem, Hörsne och Bara..070-408 63 24

Husmor för bokning av församlingshem... 0498-380 31

Eskelhem

Eskelhem-Tofta, Vall-Hogrän-Atlingbo
Eskelhem Prästgården 181,
622 70 Gotlands Tofta
Eskelhem-Tofta församling
www.svenskakyrkan.se/eskelhem

Exp, on och fr 9-11 ..................... 0498-26 65 25
Kyrkoherde .................................070-497 68 69
Bostad.........................................0498-21 10 68
Komminister ...............................070-918 92 96
Diakon......................................... 0498-26 20 40
Klockare........... 073-180 90 52, 070-727 79 87
Musiker....................................... 076-291 81 00

Fardhem

Fardhem, Linde, Lojsta, Levide och Gerum
623 52 Hemse

Exp, on och fr 10-12 .............0498-48 00 66
Fax.........................................0498-48 00 28
Kyrkoherde .0498-48 00 66, 073-560 89 16
Kantor ...................................0498-48 81 41
Klockare Fardhem................0708-29 15 55
Klockare Linde......................070-442 71 65
Klockare Lojsta .................... 073-180 33 98
Klockare Levide o Gerum..... 070-110 68 58

Forsa

Se Norra Gotlands pastorat

Fårö

Se Norra Gotlands pastorat

Garde

Garde, Ardre, Alskog, Lye och Etelhem

Prästgården garde 410
623 63 Ljugarn
Garde församling
www.svenskakyrkan.se/garde

Pastorsexpedition ...............0498-49 10 01
Kyrkoherde ...........................070-200 96 98
Musiker.................................070-315 75 67
Klockare................................070-829 15 57

 

Gothem

Se Norra Gotlands pastorat

Havdhem

Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke,Hablingbo och Silte

623 16 Havdhem
Havdhems församling
www.svenskakyrkan.se/havdhem

Expedition, on 11-12 ............0498-48 10 25
Fax.........................................0498-48 10 28
Kantor, klockare och församlingshem .0498-48 10 09
Kyrkoherde ...........................070-557 08 85<
Bostad...................................0498-48 19 04
Musiker..................................070-862 36 77
Klockare...... 070-576 38 06, 073-070 69 07

Hoburg

Hoburg, Öja, Hamra,Vamlingbo, Sundre och Fide

Öja, Prästgården 136
623 33 Burgsvik

Hoburgs församling

Expedition, ti. 10-12 ................0498-49 70 06
Fax.............................................0498-49 76 77
Kyrkoherde .............................. 070-488 25 35
Klockare/Kyrkomusiker ..........0498-49 76 97

Klinte

Klinte, Fröjel, Eksta, Sproge, Sanda, Västergarn, Mästerby, Hejde och Väte

Past. exp.
Klinte Kyrkskolan 703
623 76 Klintehamn

Väte församling
www.svenskakyrkan.se/klinte

Exp, on 16-18, fr 9-11.............. 0498-24 00 05
Fax............................................. 0498-24 14 95
Kyrkoherde ............................... 0498-24 01 76
Komministrar . 0498-24 10 11, 0498-24 20 02
Musiker..................................... 0498-25 18 65
Pedagog....................................0498-24 01 75
Gravadministr........................... 0498-24 14 10
Klockare..........0498-24 01 73, 070-517 13 7, 076-767 64 20, 076-767 64 21, 070-767 64 22, 076-767 64 23

Lärbro

Se Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands Pastorat

Församlingar: Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Fårö, Gothem, Othem-Boge,
Stenkyrka och Väskinde

Kyrkvägen 2, 624 52 Lärbro

www.svenskakyrkan.se/norragotland
Expedition.............................0498-22 27 00
Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo... 0498-22 27 02

norragotlands.pastorat@svenskakyrkan.se

Othem-Boge församling

Se Norra Gotlands pastorat

Roma kloster pastorat (från 2016)

Roma, Björke, Akebäck, Follingbo, Barlingbo, Endre och Hejdeby, Vänge, Dalhem, Östergarn

Roma prästgård

622 54 Romakloster

Barlingbo församling
www.svenskakyrkan.se/roma

Expedition, onsd, fred 10-12.
Telefontid ti och to 10-12 ............0498-500 31
Kyrkoherde ...............................070-583 05 19
Bostad..........................................0498-509 90
Musiker.......................................070-642 70 37
Församlingsassistent................ 070-240 71 05
Klockare......................................070-621 17 34

Barlingbo

Barlingbo, Endre, Hejdeby, Follingbo
621 78 Visby

On 10-12 och to 12-14
Telefon …………..........................0498-310 13
Komminister ................................070-476 48 35
Musiker.......................................073-600 32 27

Slite

Se Norra Gotlands pastorat

Stenkumla

Stenkumla, Västerhejde och Träkumla

Vibble gård
Drejaregatan 1, 622 59 Visby

Stenkumla församling
www.svenskakyrkan.se/stenkumla

Exp., ti 15-17 & to 9.30-11.30.... 0498-26 20 55
Kyrkoherde ................................. 0498-26 20 79
Komminister ...............................0498-26 20 84
Diakon......................................... 0498-26 20 40
Musiker.......................................0498-26 20 55
Musiker....................................... 0498-26 20 51
Klockare...................................... 0498-26 20 72
Klockare...................................... 0498-26 20 71
Vibble gård ................................. 0498-26 43 08

Stenkyrka

Se Norra Gotlands pastorat

Visby domkyrkoförsamling

Norra Kyrkogatan 4
621 55 Visby

Visby domkyrkoförsamling
www.svenskakyrkan.se/visby

Expedition/växel ....... 0498-20 68 00

Besöksadress: Norra Kyrkogatan 2
Fax...............................................0498-20 68 12
Kommunikatör............................0498-20 68 46

Mötesplatser:

Birkagården............................ 0498-26 32 11
Tommy Wissing, förest.
Natthärbärge/dagcenter, Birkag. 1

Församlingshuset................ 0498-20 68 75
Besöksadress: Norra kyrkogatan 2

Sjukhuskyrkan ...................... 0498-26 89 52
Besöksadress: Visby lasarett

Terra Nova kyrkan...............0498-20 68 75
Besöksadress: Terra Nova torg 9

Visborgskyrkan ....................0498-20 68 60
Besöksadress: Stenkumlaväg 14

Visby S:ta Maria domkyrka
Vaktmästeri................................0498-20 68 40

Präster:
Mats Hermansson, domprost ... 070-341 39 10
Doris Lemke................................070-618 88 24
Karen Holm.............................070-211 69 88  tjl
Camilla Vallhagen ................. 070-973 35 23

Diakoner: ........................... 0498-20 68 16

Musiker:
Claes Holmgren, domkyrkoorganist ...0498-206852
Berith Tivell ............................073-981 87 59
Alma Hedlund .........................070-726 34 32

Kyrkogårds- & fastighetsförvaltning

................................ 0498-20 68 80, 20 68 81
Peder Hardingsväg 14, 621 45 Visby
Mats Ahlqvist, kyrkog.chef ...0498-20 68 82
Krematoriet ............................0498-20 68 91
Allhelgonakapellet .................0498-20 68 91
Norra kyrkogården ................0498-20 68 90
Södra/Östra kyrkogården ... 0498-20 68 83

Vänge, Romaklosters pastorat (från 2016)

Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla

Vänge pastorsexpedition
Vänge Prästgården 305
622 36 Romakloster

Vänge församling
www.svenskakyrkan.se/vange

Expedition och kyrkoherde,
on 10.30-12 och fr 9-11 ............0498-510 35
Fax............................................. 0498-512 77
Musiker....................................076-105 70 69
Klockare................................. 070-825 98 66
Kyrkohede...........................072-233 42 10

Väskinde
Se Norra Gotlands pastorat

Östergarn, se Romaklosters pastorat
Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala

Östergarns prästgård
623 68 Katthammarsvik

Östergarns församling
www.svenskakyrkan.se/ostergarn

Expedition, ti 9-11.....................0498-520 01
Fax............................................. 0498-522 70