Prata med oss

Kontakt

Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon: +46(498)404900 E-post till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Telefon och adresslista till alla våra 10 pastorat på Gotland

Här hittar du hemsidor, adresser och telefonnummer till alla våra församlingar på Gotland. I kyrkobokföringsärenden gäller församlingsexpeditionens tider och telefonnummer. Vill du tala med en präst i någon mer personlig angelägenhet eller i ett själavårdsärende kan du också ringa till bostaden.

ALVA, HEMSE OCH RONE FÖRSAMLING (Sudrets pastorat)

Alva, Hemse och Rone
Storgatan 22
623 50 Hemse
www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat
Exp, tisd-tors 9-12, 13-15..........0498-48 00 72

Kyrkoherde .................................0498-48 00 01
Kantor......................................... 0498-48 06 27
Klockare......................................0498-48 06 34

Barlingbo
Se Romaklosters pastorat www.svenskakyrkan.se/romakloster

Bunge, Rute och Fleringe församling
Se Norra Gotlands pastorat  www.svenskakyrkan.se/norragotland

BURS PASTORAT  

Stånga-Burs församling och När-Lau församling

Burs prästgård 167
623 49 Stånga
E-post: Burs pastorat
www.svenskakyrkan.se/burs

Expedition, on 10-12 ..................0498-48 30 01
Fax...............................................0498-49 20 35
Kyrkoherde ................................. 070-371 42 95
Musiker.......................................073-081 01 99
Klockare...................................... 073-363 89 40

Dalhems församling
Se Romaklosters pastorat www.svenskakyrkan.se/romakloster

 

ESKELHEMS PASTORAT

Eskelhem-Tofta församling, Vall-Hogrän-Atlingbo församling
Eskelhem Prästgården 181,
622 70 Gotlands Tofta
E-post: Eskelhems pastorat
www.svenskakyrkan.se/eskelhem

Exp, on och fr 9-11 ..................... 0498-26 65 25
Kyrkoherde .................................070-497 68 69
Bostad.........................................0498-21 10 68
Komminister ...............................070-918 92 96
Diakon......................................... 0498-26 20 40
Klockare........... 073-180 90 52, 070-727 79 87
Musiker....................................... 076-291 81 00

FARDHEMS PASTORAT

Fardhem, Linde, Lojsta, Levide och Gerum
623 52 Hemse

Exp, on och fr 10-12 .............0498-48 00 66
Fax.........................................0498-48 00 28
Kyrkoherde .0498-48 00 66, 073-560 89 16
Kantor ...................................0498-48 81 41
Klockare Fardhem................0708-29 15 55
Klockare Linde......................070-442 71 65
Klockare Lojsta .................... 073-180 33 98
Klockare Levide o Gerum..... 070-110 68 58

Forsa församling (Lärbro)
Se Norra Gotlands pastorat www.svenskakyrkan.se/norragotland

Fårö församling
Se Norra Gotlands pastorat  www.svenskakyrkan.se/norragotland

GARDE FÖRSAMLING

Garde, Ardre, Alskog, Lye och Etelhem

Prästgården garde 410
623 63 Ljugarn
E-post: Garde församling
www.svenskakyrkan.se/garde

Pastorsexpedition ...............0498-49 10 01
Kyrkoherde ...........................070-200 96 98
Musiker.................................070-315 75 67
Klockare................................070-829 15 57

 

Gothems församling
Se Norra Gotlands pastorat www.svenskakyrkan.se/norragotland

HAVDHEMS FÖRSAMLING (Sudrets pastorat)

Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke,Hablingbo och Silte

623 16 Havdhem
E-post: Havdhems församling
www.svenskakyrkan.se/sudret

Expedition, on 11-12 ............0498-48 10 25
Fax.........................................0498-48 10 28
Kantor, klockare och församlingshem .0498-48 10 09
Kyrkoherde ...........................070-557 08 85<
Bostad...................................0498-48 19 04
Musiker..................................070-862 36 77
Klockare...... 070-576 38 06, 073-070 69 07

HOBURGS FÖRSAMLING (Sudrets pastorat) www.svenskakyrkan.se/sudret

Hoburg, Öja, Hamra,Vamlingbo, Sundre och Fide

Öja, Prästgården 136
623 33 Burgsvik

E-post: Hoburgs församling

Expedition, ti. 10-12 ................0498-49 70 06
Fax.............................................0498-49 76 77
Kyrkoherde .............................. 070-488 25 35
Klockare/Kyrkomusiker ..........0498-49 76 97

KLINTE PASTORAT

Klinte, Fröjel, Eksta, Sproge, Sanda, Västergarn, Mästerby, Hejde och Väte

Pastors expedition
Klinte Kyrkskolan 703
623 76 Klintehamn

E-post: Klinte pastorat
www.svenskakyrkan.se/klinte

Exp, on 16-18, fr 9-11.............. 0498-24 00 05
Fax............................................. 0498-24 14 95
Kyrkoherde ............................... 0498-24 01 76
Komministrar . 0498-24 10 11, 0498-24 20 02
Musiker..................................... 0498-25 18 65
Pedagog....................................0498-24 01 75
Gravadministr........................... 0498-24 14 10
Klockare..........0498-24 01 73, 070-517 13 7, 076-767 64 20,
076-767 64 21, 070-767 64 22, 076-767 64 23

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

Församlingar: Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Fårö, Gothem, Othem-Boge,
Stenkyrka och Väskinde

Kyrkvägen 2, 624 52 Lärbro

Expedition.............................0498-22 27 00
Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo... 0498-22 27 02

E-post: Norra Gotlands pastorat

www.svenskakyrkan.se/norragotland

Othem-Boge församling
Se Norra Gotlands pastorat

ROMAKLOSTERS PASTORAT

Kyrkoherde Pernilla Cramnell

Roma församling 

Romaklosters pastorat samt socknarna Akebäck, Barlingbo, Björke, Endre, Follingbo, Hejdeby, Roma

Tel.nr 0498-50031
Öppet tis -fre 10-14

Kyrkoherde Pernilla Cramnell
Komminister Janne Manni
Kyrkovaktmästare, Roma: Tomas Blomberg 0498-260704
Kyrkovaktmästare, Roma: Rickard Kristiansson 0498-260711
Epost: Romaklosters pastorat

www.svenskakyrkan.se/romakloster

Församlingsexpeditioner:

Dalhem

Socknarna Bara, Dalhem,Ekeby, Ganthem, Hörsne

Tel.nr 0498-380 01
Öppet ons 9-12
Komminister Per Mellqvist
Kyrkovaktmästere, Dalhem: Thed Hanqvist 0498-260722 
Kyrkovaktmästare, Bara Hörsne Ganthem: Meg Pettersson 0498-260719
Kyrkovaktmästare, Ekeby: Thomas Glifberg  070-2896171

Epost: Dalhems församling

Vänge

Socknarna Buttle, Guldrupe, Halla, Sjonhem, Viklau, Vänge

Tel.nr 0498-510 35
Öppet ons 10.30 -12  fre 9-11
Komminister Rune Olofsson
Kyrkovaktmästare, Vänge: Britt Stenfeldt 0498-260712
Kyrkovaktmästare, Vänge: Karin Dreborg 0498-260706
Epost: Vänge församling

Östergarn

Socknarna Ala, Anga, Gammelgarn, Kräklingbo, Östergarn

Tel.nr 0498-520 01
Öppet tis 9-11
Diakon: Katarina Gudinge  0498-260723
Kyrkovaktmästare, Östergarn: Mickael Lundgren 0498-260714

Epost: Östergarns församling

Kontaktuppgifter till Romaklosters personal finns på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/romakloster

 Slite (Othem-Boge församling)
Se Norra Gotlands pastorat www.svenskakyrkan.se/norragotland

STENKUMLA FÖRSAMLING

Stenkumla, Västerhejde och Träkumla

Vibble gård
Drejaregatan 1, 622 59 Visby

Stenkumla församling

www.svenskakyrkan.se/stenkumla

Exp. ti 15-17 & to 9.30-11.30.... 0498-26 20 55
Kyrkoherde ................................. 0498-26 20 79
Komminister ...............................0498-26 20 84
Diakon......................................... 0498-26 20 40
Musiker.......................................0498-26 20 55
Musiker....................................... 0498-26 20 51
Klockare...................................... 0498-26 20 72
Klockare...................................... 0498-26 20 71
Vibble gård ................................. 0498-26 43 08

Stenkyrka församling
Se Norra Gotlands pastorat www.svenskakyrkan.se/norragotland

VISBY DOMKYRKOFÖRSAMLING

Norra Kyrkogatan 4
621 55 Visby

Visby domkyrkoförsamling
www.svenskakyrkan.se/visby

Expedition/växel ....... 0498-20 68 00

Besöksadress: Norra Kyrkogatan 2
Fax...............................................0498-20 68 12
Kommunikatör............................0498-20 68 46

Mötesplatser:

Birkagården............................ 0498-26 32 11
Tommy Wissing, förest.
Natthärbärge/dagcenter, Birkag. 1

Församlingshuset................ 0498-20 68 75
Besöksadress: Norra kyrkogatan 2

Sjukhuskyrkan ...................... 0498-26 89 52
Besöksadress: Visby lasarett

Terra Nova kyrkan...............0498-20 68 75
Besöksadress: Terra Nova torg 9

Visborgskyrkan ....................0498-20 68 60
Besöksadress: Stenkumlaväg 14

Visby S:ta Maria domkyrka
Vaktmästeri................................0498-20 68 40

Präster:
Mats Hermansson, domprost ... 070-341 39 10
Doris Lemke................................070-618 88 24
Karen Holm.............................070-211 69 88 
Camilla Vallhagen ................. 070-973 35 23
Cecilia Nyberg ........................  070-570 68 66
Elisabeth Sjölander
Per Ludwig Andersson

Diakoner: ........................... 0498-20 68 16

Musiker:
Claes Holmgren, domkyrkoorganist ...0498-206852
Berith Tivell ............................073-981 87 59
Alma Hedlund .........................070-726 34 32

Kyrkogårds- & fastighetsförvaltning

................................ 0498-20 68 80, 20 68 81
Peder Hardingsväg 14, 621 45 Visby
Mats Ahlqvist, kyrkog.chef ...0498-20 68 82
Krematoriet ............................0498-20 68 91
Allhelgonakapellet .................0498-20 68 91
Norra kyrkogården ................0498-20 68 90
Södra/Östra kyrkogården ... 0498-20 68 83

Vänge församling
Se Romaklosters pastorat www.svenskakyrkan.se/romakloster

Väskinde församling
Se Norra Gotlands pastorat www.svenskakyrkan.se/norragotland

Östergarns församling
Se Romaklosters pastorat www.svenskakyrkan.se/romakloster