Foto: Bertil Nilsson

Telefon och adresslista till alla våra 10 pastorat på Gotland

Här hittar du hemsidor, adresser och telefonnummer till alla våra församlingar på Gotland. I kyrkobokföringsärenden gäller församlingsexpeditionens tider och telefonnummer. Vill du tala med en präst i någon mer personlig angelägenhet eller i ett själavårdsärende kan du också ringa till bostaden. Om du vill skicka e-post till en medarbetare inom Svenska kyrkan är adressen förnamn.efternamn(at)svenskakyrkan.se

BURS PASTORAT  

Burs prästgård 167, 623 49 Stånga

Expedition, ons 10-12 ..................0498-48 30 01

Präst:

Kyrkoherde Stefan Sundelin........070-541 81 19

Kyrkvaktmästare/klockare:

Kjell Arvidsson………………….…073-363 89 40
Kenth Hallqvist…………………..073-637 37 17

burs.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/burs

Församlingar: När-Lau och Stånga-Burs
Kyrkor: Se församlingar!

 

ESKELHEMS PASTORAT

Eskelhem Prästgården 181, 622 70 Gotlands Tofta

Expedition, ons och fre 9-11 ............0498-26 65 25

Präster:

Kyrkoherde Monika May...................070-497 68 69
Komminister Leif Wiking ..................070-928 92 96

Musiker:

Anna Söderberg................................076-291 81 00

Kyrkvaktmästare/klockare:

Nils Olsson........................................073-180 90 52
Rickard Olsson……………………….076-847 71 99
Roger Sigrén…………………………073-626 56 40

eskelhem.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/eskelhem 

Församlingar: Eskelhem-Tofta, Vall-Hogrän-Atlingbo
Kyrkor: Se församlingar!

  

FARDHEMS PASTORAT

Fardhems Prästgård, 623 52 Hemse

Expedition, ons och fre 10-12 …………...0498-48 00 66

Präst:

Kyrkoherde Anders Jernberg....................073-560 89 16

Musiker:

Kantor ......................................................072-031 22 11

Kyrkvaktmästare/klockare:

Fardhem...................................................0708-29 15 55
Levide och Gerum…………………….….....070-459 73 73
Linde........................................................070-442 71 65
Lojsta ......................................................073-682 49 88

fardhems.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingar: Fardhem, Gerum, Levide, Linde, Lojsta
Kyrkor: Se församlingar!

 

GARDE FÖRSAMLING

Prästgården Garde 410, 623 63 Ljugarn

Expedition .............................................0498-49 10 01

Präst:

Kyrkoherde Felix Modh...................073 830 52 33

Musiker:

Olof Stenström......................................073-994 04 65

Kyrkvaktmästare/klockare:

Linda Anderberg-Gustafsson.................................070-829 15 57
Sara Klintström Vends………..……...….070-829 15 57

garde.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/garde

Socknar: Alskog, Ardre, Etelhem, Garde, Lye
Kyrkor: Se socknar!

  

KLINTE PASTORAT

Klinte Kyrkskolan 703, 623 76 Klintehamn

Expedition, ons 16-18, fre 9-11..............0498-24 00 05

Präster:

Kyrkoherde Kent Österdahl...................070-235 14 55
Komminister Janne Manni………....……..0498-24 00 05

Diakon:

Malin Martis……………………………...0498-24 00 05

Musiker:

Kantor...................................................0498-25 18 65

Kyrkvaktmästare/klockare:

..............................................................0498-24 01 73

klinte.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/klinte

Församlingar: Eksta, Fröjel, Hejde, Klinte, Sanda-Västergarn-Mästerby, Sproge, Väte

Kyrkor: Se församlingar!

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

Kyrkvägen 2, 624 52 Lärbro

Expedition...............................................0498-22 27 00

Präster:

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo.......0498-22 27 02
Komminister Lena Maria Hagensen…..…072-732 27 07
Komminister Ulf Kundler Ridderstedt…..0498-22 27 06
Komminister Johan Sunnerstam……….....0498-22 27 03
Komminister Peter Arkell...........................072-732 27 04
Komminister Petra Guteskär.....................073-31 62 281

Diakoner:

Juana Baumann…………………………..0498-22 27 18
Maria Ynderdahl…………………………..0498-22 27 16

Musiker:

Organist Dan Eiderfors…………………..0498-22 27 10

Kyrkvaktmästare/klockare:

Christoffer Bengtsson……………..…….0498-22 27 27
Carina Hemström Björk……………..…..072-712 27 32
Emil Gardell………………….........………….072-722 27 38
Per-Olof Gardell…………...………….……072-709 27 30
Pia Jakobsson…………....................…….072-711 27 33
Roland Johnasson…….....................…..072-732 27 31
Lars-Olof Nimmerfalk….............……..072-711 27 34
Tony Pettersson…………….................…072-710 27 35
Leif Ramström………………....................072-713 27 36

Kyrkogårdschef:

Kenneth Marshardingz .....................072-714 27 20 

norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/norragotland

Församlingar: Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Fårö, Gothem, Othem-Boge,
Stenkyrka och Väskinde

Kyrkor: Boge, Bro, Bunge, Bäl, Fleringe, Fole, Fårö, Gothem, Hall, Hangvar, Hejnum, Hellvi, Källunge, Lokrume, Lummelunda, Lärbro, Martebo, Norrlanda, Othem, Rute, Slite, Stenkyrka, Tingstäde, Vallstena, Väskinde

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

Roma Prästgård 503, 622 54 Roma

Expedition, tis -fre 10-14...........0498-500 31

Präster:

Kyrkoherde Victoria Svärd Wärme…073-064 38 96
Komminister Gunnel Hillås……............070-819 32 78
Komminister Rune Olofsson…............0498-26 07 18
Komminister Sunniva Rettinger.........072-215 07 03

Diakon:

Malin Martis...........................................070 240 71 05

Musiker:

Jan-Erik Ahlström….............………...….0498-26 07 02
Ann Helling…………….................…………070-331 41 78
Elke Unt..................................................072-221 07 19

Kyrkvaktmästare/klockare:

Dalhem, Thed Hanqvist…….....…0498-26 07 22 
Ekeby, Thomas Glifberg……..…..070-289 61 71
Roma, Tomas Blomberg……..…..0498-26 07 04
Roma, Rickard Kristiansson….…0498-26 07 11
Roma, Lars Osterman………....….0498-26 07 25
Vänge, Karin Dreborg……....……..0498-26 07 06
Vänge, Britt Stenfeldt………...……0498-26 07 12
Östergarn, Mickael Lundgren…..0498-26 07 14

Kyrkogårdschef:

Mathias Eldnor…………….........…...0498-26 07 25

romaklosters.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/romakloster

Församlingar: Akebäck, Barlingbo, Björke, Dalhem, Endre, Follingbo, Hejdeby, Roma, Vänge, Östergarn

Kyrkor: Akebäck, Ala, Anga, Bara, Barlingbo, Björke, Buttle, Dalhem, Ekeby, Endre, Follingbo, Gammelgarn, Ganthem, Guldrupe, Halla, Hejdeby, Hörsne, Kräklingbo, Roma, Sjonhem, Viklau, Vänge, Östergarn

 

STENKUMLA FÖRSAMLING

Drejaregatan 1, 622 59 Visby

Expedition, tis 13-15.............................0498-26 20 55

Vibble gård ...............................................0498-26 43 08

Präster:

Kyrkoherde Andréa Bogren.................070-939 91 16
Komminister Leif Wiking .....................070-928 92 96

Diakon:

Christina Nimmerfalk...........................0498-26 20 40

Musiker:

Kerstin Gahne.....................................0498-26 20 51
Linnea Tibell........................................070-320 36 29

Kyrkvaktmästare/klockare:

Kent Bergqvist.....................................073-980 78 97
Fredrik Willstrand................................070-320 36 28

stenkumla.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/stenkumla

Församlingar: Stenkumla, Träkumla-Västerhejde, Vibble
Kyrkor: Se församlingar!

 

SUDRETS PASTORAT

Prästgårdsvägen 47, 623 41 Havdhem
Expedition, mån-fre 10-12……………...0498-28 77 00

Präster:

Kyrkoherde Tomas Holdar ...................0498 28 77 02
Komminister Helén Engkvist……………0498-28 77 05
Komminister Harri Holdar Rouhiainen…0498-28 77 04

Musiker:

Jenny Hellsing…………………...……….0498-28 77 06
Anne Westbergh………………….………0498-49 76 97

Kyrkvaktmästare/klockare:

Mikael Eriksson…………………………..0498-28 77 12
Harald Olofsson………………………….0498-28 77 16
Lars Rangenheim………………………..0498-28 77 17

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat

Församlingar: Alva-Hemse-Rone, Havdhem, Hoburg

Kyrkor: Alva, Eke, Fide, Grötlingbo, Hablingbo, Hamra, Havdhem, Hemse, Näs, Rone, Silte, Sundre, Vamlingbo, Öja

 

VISBY DOMKYRKOFÖRSAMLING

Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby

Besöksadress: Norra Kyrkogatan 2

Visby domkyrkoförsamlings personal

visby.domkyrko@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/visby