Kontaktuppgifter

Pastorsexpeditionen i Eskelhems prästgård är öppen för besök och telefonsamtal onsdagar och fredagar 9-11 och ofta även andra tider.

Telefonnummer 0498-26 65 25.
E-post eskelhem.pastorat@svenskakyrkan.se