Kontakta församlingen
Foto: Mattias Wahlgren

Kontakt och personal

Församlingsexpeditionen
Församlingens nav som servar både internt och externt. Välkommen att höra av dig till oss för att få information om verksamhet eller medlemskap, anmäla dig till verksamhet eller som frivillig, boka dop, vigsel eller begravning.
Under rubrikerna här intill hittar du kontaktvägar till personal och förtroendevalda.

Telefon: 0498-20 68 00
Besöksadress: Norra Kyrkogatan 2
Postadress: Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby
Besökstid: mån-fre 8.00-16.00, ons 13.00-16.00
(lunchstängt 12.00-13.00)
Telefontid mån-tis och tors-fre 8.00-12.00, ons 13.00 - 16.00
 
Söker du någon av våra präster, diakoner eller musiker? Du hittar dem längre ner på sidan. Prästerna är Elisabeth, Benjamin, Cecilia, Petra och Tobias. Diakoner är Eva- Mari, Katarina och Susanna, och våra musiker heter Alma, Hans-Gunnar, Linn, Peter och Åsa.
 
Jourhavande präst: Efter kontorstid finns alltid jourhavande präst att ringa, mejla eller chatta. Ring larmnummer 112 och be att få tala med jourhavande präst, eller läs mer på sidan Jourhavande Präst - Svenska kyrkan 
 
Vaktmästeri domkyrkan Sankta Maria
Telefon: 0498-20 68 40 
SMS: 070-515 95 15 
Skicka e-post 
...................................................................................
 
Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen
Välkommen att höra av dig till oss för att få information i fastighets-, kyrkogårds-, gravrätts- och begravningsfrågor.
 
Telefon: 0498-20 68 80
Telefontid: vardagar 8-12.
Besöksadress: Peder Hardings väg 14
Postadress: Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby
Besökstid vardagar 9.30-12, 13-16.
 
...................................................................................
 
Förskolan Sankta Maria
Visby domkyrkoförsamling är huvudman för Förskolan Sankta Maria med fokus på utomhuspedagogik i Terra Nova kyrkans lokaler.
 
Telefon: 0498-20 68 70
Skicka e-post
Besöksadress: Terra Nova kyrkan, Terra Nova torg 9
 

Personal

A
Alma Hedlund Emilsson 
Musiker, Domkyrkan
Direkttel 0498-20 68 77
Mobiltel 070-726 34 32
E-post. alma.emilsson@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -

Anna Lindskog
Förskolerektor
Direkttel 0498-20 68 73
Mobiltel 072-518 05 63
E-post: anna.lindskog@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -
 
Anna Sundström
Vaktmästare, domkyrkan
Direkttel 0498-20 68 40
Mobiltel 070-515 95 15
E-post visby.vaktmasteriet@svenskakyrkan.se 
 
 
- - - - -

Anette Gardell
Krematorietekniker, arbetar i krematoriet samt i Allhelgonakapellet
Direkttel 0498-20 68 91
E-post: visby.krematoriet@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -

Anette Lindström
Lokalvårdare/värdinna, kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen
Växeltel 0498-20 68 80
E-post: visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se
 
- - - - -
 
Anette Löfkvist
Kyrkogårdsarbetare
Växeltel 0498-20 68 80
E-post: visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se
 
- - - - -
 
Ann Engström
Kyrkogårdsarbetare
Växeltel 0498-20 68 80
E-post: visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se
 
- - - - -
 
Axel Petersson
Assistent i församlingsarbetet, Terra Nova kyrkan
Direkttel 0498-20 68 21
E-post: axel.petersson@svenskakyrkan.se
 
B
Benjamin Ulbricht
Präst
Direkttel 0498-20 68 47
Mobiltel 072-720 68 47
 
C
Cecilia Nyberg
Domkyrkokaplan
Direkttel 0498-20 68 66
Mobiltel 070-570 68 66
E-post cecilia.nyberg@svenskakyrkan.se 
 
- - - - - 

Christel Malmberg
Förvaltningsassistent, Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen
Direkttel 0498-20 68 80
E-post christel.malmberg@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -

Christina Engström
Diakoniassistent, Birkagården
Direkttel 0498-26 32 11
E-post visby.info.birkagarden@svenskakyrkan.se

D
Dalia Munck
Vaktmästare domkyrkan
Direkttel 0498-20 68 40
E-post dalia.munck@svenskakyrkan.se 

E
Elisabeth Ström
Domprost
Direkttel 0498-20 68 59
SMS 0725-20 68 59
E-post: elisabeth.strom@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -
 
Eva-Mari Karlsson Kempi
Diakon
Direkttel 0498-20 68 15
Mobiltel 070-618 88 23
E-post: eva-mari.karlssonkempi@svenskakyrkan.se 

F
Frans Haraldsson
Kyrkogårds- och fastighetssamordnare
Direkttel 0498-20 68 42
SMS 070-547 86 96
E-post visby.ostrakyrkogarden@svenskakyrkan.se  
 
H
Hans Nilsson
Kamrér
Direkttel 0498-20 68 08
Mobiltel 0707-307 619
E-post hans.b.nilsson@svenskakyrkan.se
 
- - - - -
 
Hans-Gunnar Engström
vik. kantor
Telefon växel 0498-20 68 00
 
- - - - -

Hélène Sandsjö
Förman, Norra kyrkogården
Direkttel 0498-20 68 90
Mobiltel 073-368 13 28
E-post visby.norrakyrkogarden@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -
 
Håkan Sandström
Kyrkogårdsarbetare
Växeltel 0498-20 68 80
E-post visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se
 
I
Inger Lindqvist
Kyrkogårdsarbetare säsong
Växeltel. 0498-20 68 80 
E-post visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -
 
Ingrid Lingvall
Barn- och vuxenverksamhetsansvarig, Visborgskyrkan
Direkttel 0498-20 68 64
Mobiltel 070-362 68 05
E-post ingrid.lingvall@svenskakyrkan.se 

J
Jenny Halldén
Husvärd Församlingshuset
Direkttel 0498-20 68 60
Mobiltel 070-685 68 60
E-post jenny.hallden@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -
 
Jesper Ridne Ahlqvist
Kyrkogårdsarbetare
Växeltel 0498-20 68 80
E-post: visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se
 
 
K
Katarina Gudinge
Diakon
Direkttel 0498-20 68 16
Mobiltel 070-380 68 16
E-post: katarina.gudinge@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -

Klara Holmqvist
Kyrkogårdsingenjör
Direkttel 0498-20 68 84 
E-post: klara.holmqvist@svenskakyrkan.se 

L
Linn Smitterberg
Kantor
Direkttel 0498-20 68 63
Mobiltel 072-500 68 63
E-post: linn.smitterberg@svenskakyrkan.se 
 
M
Madeleine Lundquist
Kyrkogårdsarbetare
Växeltel 0498-20 68 80
E-post: visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se
 
- - - - - 
 
Maria Svensson
Kyrkogårdsarbetare säsong
Växeltel 0498-20 68 80,
E-post: visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 

- - - - -

Mats Ahlqvist
Kyrkogård- och fastighetschef
Direkttel: 0498-20 68 82
Mobiltel 070-655 81 24
E-post: mats.ahlqvist@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -
 
Mattias Wahlgren
Kommunikatör
Direkttel 0498-20 68 46
SMS 0706-00 92 26
E-post mattias.wahlgren@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -
 
Mikael Detlofson, tjänstledig
Domkyrkoklockare: Kultur-, konst- och besöksverksamhet
Direkttel 0498-20 68 19
SMS 070-629 68 40
E-post mikael.detlofson@svenskakyrkan.se 
 
- - - - - 
Mikael Jacobsson
Kyrkogårdsarbetare/traktorförare, Södra & Östra kyrkogården
Mobiltel 073-368 13 38
 
- - - - -

Mikael Larsson
Vaktmästare domkyrkan
Direkttel 0498-20 68 40
Mobiltel 070-515 95 15
E-post visby.vaktmasteriet@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -

Monica Öberg
Förvaltningsassistent. Svarar när du ringer Församlingsexpeditionen. Bokar dop, vigsel och begravning. Informerar om gudstjänst, verksamhet och medlemskap. Tar emot din anmälan till verksamheter.
Växeltel 0498-20 68 00
Direkttel 0498-20 68 01
Mobiltel 072-510 68 01
E-post monica.oberg@svenskakyrkan.se 
 
N
Nicola Ghidini
Kyrkogårdsarbetare säsong
Växeltel 0498-20 68 80,
E-post: visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 

O
Ole Kaspersen
Husvärd, Visborgskyrkan
Direkttelefon 0498-20 68 05
Mobiltel 076-527 67 54
Epost: ole.kaspersen@svenskakyrkan.se 

P
Peter Alrikson
Domkyrkoorganist
Direkttel 0498-20 68 52
SMS 070-655 81 45
E-post peter.alrikson@svenskakyrkan.se 
 
Petra Guteskär
Ungdoms-/konfirmandpräst
Direkttel 0498-20 68 32
SMS 070-315 75 62
E-post: petra.guteskar@svenskakyrkan.se 
 
- - - - - 
Pia Toftenius
Församlingspedagog, Domkyrkan
Direkttel 0498-20 68 07
Mobiltel 070-608 11 19
E-post: pia.toftenius@svenskakyrkan.se  

R
Robin Hedendahl
Fastighetsskötare
Direkttel 0498-20 68 83 
E-post: visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 
  
- - - - - 

Rosmarie Vatheuer
Kyrkogårdsarbetare
Växeltel 0498-20 68 80
E-post: visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se
 
S
Susanna Petersson
Sjukhusdiakon
Direkttel 0498-20 68 43
Mobiltel 070-520 68 43
 
- - - - -
 
Susanne Ryderholm
Föreståndare Birkagården
Direkttel 0498-20 68 17 
Mobiltel 072-720 68 17
E-post susanne.ryderholm@svenskakyrkan.se  

T
Terhi Olofsson
Husvärd i distrikt Söder – Terra Nova kyrkan
Direkttel 0498-20 68 75
E-post. terhi.olofsson@svenskakyrkan.se 
 
- - - - -
 
Tobias Nellvik
Präst Distrikt södra
Direkttel 0498-20 68 67
SMS 072-520 68 67
E-post tobias.nellvik@svenskakyrkan.se
 
U
Ulrika Kolberg
Personalhandläggare
Arbetar 50% och är säkrast anträffbar på förmiddagar
Direkttel 0498-20 68 09
Mobiltel 072-210 68 09
E-post ulrika.kolberg@svenskakyrkan.se  

Y
Ylva Åkerman
Förvaltningsassistent. Svarar när du ringer Församlingsexpeditionen. Bokar dop, vigsel och begravning. Informerar om gudstjänst, verksamhet och medlemskap. Tar emot din anmälan till verksamheter.
Växeltel 0498-20 68 00
Direkttel 0498-20 68 02
Mobitel 072-550 68 02
E-post ylva.akerman@svenskakyrkan.se 
 
Å
Åsa Nilsson
Kantor Terra Nova kyrkan
Mobiltel 073-081 01 99
E-post asa.h.nilsson@svenskakyrkan.se