Foto: Kristin Lidell/Ikon

Utbilda dig för ett arbete i Svenska kyrkan

Att jobba för Svenska kyrkan är att ge människor något viktigt. Du kommer möta människor i olika åldrar och livssituationer.

Att arbeta i Svenska kyrkan är speciellt. Du möter människor på djupet - i Gudstjänst och i vardag. Att få vara med då två förälskade människor gifter sig, när en tonåring konfirmeras eller när ett litet barn ska döpas är fantastiskt. Att få vara en sörjande människas stöd i en svår tid är att komma verkligt nära.

Att arbeta inom Svenska kyrkan är att på olika sätt bidra till att det kristna budskapet bärs ut till människor. Därför är en egen kristen tro en förutsättning. Att vara kristen handlar om att hela tiden söka och växa i sin tro – man blir egentligen aldrig färdig.

Som kyrkans representant måste du våga tala om livets stora frågor även om det ibland saknas färdiga eller enkla svar. Det kan handla om meningen med livet, varför det finns så mycket ont i världen eller om varför just jag är så ensam… Du är med och förmedlar hopp.

Eftersom Svenska kyrkan har många uppgifter behövs människor med olika utbildning och bakgrund.

Det finns många olika yrken och inriktningar att välja mellan när man arbetar i kyrkan. Här kommer några exempel.

Arbete med barn och unga kyrkans förskola, barn- och ungdomsgrupper. Utbildning: fritidsledarutbildning, förskollärarutbildning, barnskötare.

Diakon kyrkans sociala arbete.
Utbildning: 180 hp inom psykologi, socialtarbete, vård, medecin eller folkhälsa, samt ett pastoralteologiskt år i Uppsala eller Lund.

Församlingspedagog med ansvar för pedagogiskt arbete i barn-, ungdoms- och vuxengrupper.
Utbildning: 
Fackutbildning - Behörighetsregler för församlingspedagoger har ändrats. För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2020:

  • en lärarexamen omfattande lägst 180 hp eller

  • en högskoleexamen som motsvarar lägst kandidatexamen 180 hp med minst 90 hp pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap eller

  • en fritidsledarutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola eller

  • arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola,

samt ett pastoralteologiskt år i Uppsala eller Lund.

Kanslipersonal administration, ekonomi, kyrkoregister, juridik, förvaltning med mera.
Utbildning: ekonomiska och administrativa program på olika nivåer.

Kommunikatör Intern- och extern kommunikation.
Utbildning: Kommunikations- eller journalistutbildning.

Kyrkogårdspersonal, vaktmästare, klockare skötsel av kyrkogårdar, service vid gudstjänster, expeditionsarbete, fastighetsskötsel.
Utbildning: trädgårdsutbildning, vvs- och fastighetsutbildning med mera.

Kyrkomusiker gudstjänstmusik, körverksamhet, konserter.
Utbildning: kantor – folkhögskola, organist – musikhögskola.

Präst gudstjänster, undervisning, själavård.
Utbildning: 240 hp teologiska universitetsstudier samt ett pastoralteologiskt år i Uppsala eller Lund.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut kan du hitta mer information om hur du utbildar dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst.

Kontaktpersoner på Visby stift är:

För präster och diakoner: Annika Hakalax, tel 0498-404905

För pedagoger: Vakant, vänligen kontakta växeln tel 0498-404900

För musiker: Anne Dungner Hjellström, tel 0498-404907