Birgitta Borslöv ska bland annat jobba med öppna förskolan, men också med lite äldre barn och tonåringar.
Foto: Mona Davidsson

Rutinerad smålänning är ny barnpedagog

Nyhet Publicerad

Efter sexton år på Vårhems förskola gick Birgitta Borslöv till Kärleken. Som barnpedagog kommer hon nu närmare kyrkans verksamhet och jobbar med barn och familjer på ett friare sätt.

– Jobbet blir en ny utmaning där jag samtidigt kan känna mig trygg i pedagogrollen, säger Birgitta Borslöv. Efter många år i förskolan blev detta en chans att stanna kvar i kyrkans värld, men få nya uppgifter och kontakter.
Som barnpedagog finns hon i öppen förskola, i eftermiddagsaktiviteter för skolbarn, jobbar med barnkör och med familjegudstjänster. Hon ska också vara kyrkans kontaktperson gentemot förskolorna Granbacken och Duvan.
– Jag får en kontinuitet i arbetet med familjerna, men inte en daglig kontakt, säger hon.

Birgitta växte upp i småländska Anderstorp och var engagerad i söndagsskola och juniorgrupper. Yrkeslivet började på kontor, det blev sedan en barnskötarutbildning, flytt till Halmstad, jobb på en privat förskola och sedan Vårhem.
I arbetet med barn brinner hon särskilt för värdegrundsfrågor, och nämner särskilt ”gyllene regeln”: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.
– Det är ett tufft klimat i dag, och vi vuxna behöver vara goda förebilder.
I sitt arbete vill Birgitta använda musik och drama som en metod att fånga upp det dagsaktuella och föra in det i pedagogisk verksamhet.
– Vad pågår i skolan och vad funderar de över? Jag vill vara en god lyssnare och få bra kontakt med barnen.

Formellt tillträdde Birgitta Borslöv sin nya tjänst vid halvårsskiftet, men har redan under våren jobbat en del i Kärlekens barngrupper.
– Jag ser fram emot att inte vara så styrd av den läroplan och skollag som förskolan råder under, att kunna ge barnen bra möten med den kristna tron och att kyrkan blir en naturlig mötesplats, säger hon.

Text: Mona Davidsson

Här kan du läsa mer om församlingens verksamhet för barn och ungdomar:
Barn och ungdom

 

Birgitta Borslöv ser fram emot nya möten med barn och ungdomar och deras familjer.
Birgitta Borslöv ser fram emot nya möten med barn och ungdomar och deras familjer. Foto: Mona Davidsson