Elin Eckerberg (bilden) är flyktingsamordnare i församlingen tillsammans med Eva Gustafsson. Nu ser hon fram emot att välkomna en ny kollega till Andersberg och Martin Luther.
Foto: Mona Davidsson

Ledigt jobb i nytt projekt

Nyhet Publicerad

Halmstads församling påbörjar i höst ett projekt för asylsökande. Just nu pågår rekrytering av en tidsbegränsad halvtidstjänst. – Bland annat vill vi kunna starta en kvinnogrupp, säger Elin Eckerberg som tillsammans med Eva Gustafsson är församlingens flyktingsamordnare.

Svenska kyrkan centralt har anslagit pengar för lokalt arbete med människor på flykt. Pengarna fördelas via stiften. Halmstads församling har sökt och beviljats 85 000 kronor, som delvis finansierar projektet fram till årsskiftet.
– Vi har haft språkcafé och en del kontakter med asylboendena, säger Elin Eckerberg. Det vill vi fördjupa, så att den person vi söker får tid att vara i boendena och blir en länk till föreningsliv och andra aktörer i Halmstad.
Ett mål är att detta också ska leda till praktikplatser – för språket, för att lära sig hur det går till på en svensk arbetsplats och för att komma in i samhället – och på sikt ge möjlighet till ett jobb.
Redan i dag träffas regelbundet representanter för kommunen, frivilligorganisationer med flera för information runt olika insatser.
– Språkcaféet fortsätter i höst, och vi vill också starta en kvinnogrupp som till exempel kan ta upp föräldraskap, kvinnans ställning i hemmet och samhället.
Projekttjänsten är på 50 procent, från 1 september till 31 maj nästa år. Mer information om önskad kompetens och bakgrund, samt kontaktuppgifter finns här:

https://www.svenskakyrkan.se/halmstad/lediga-tjanster

Text: Mona Davidsson