Får man ha en borgerlig vigsel i en kyrka?

Nyhet Publicerad Ändrad

En bekant till mig ska gifta sig i sommar, och enligt hen ska vigseln ske borgligt i en kyrka med en borglig vigselförrättare. De ska alltså "hyra" kyrkan och där i genomföra en borglig vigsel. När jag fick höra detta blev jag mycket fundersam. Jag personligen skulle tappa en hel del av den respekt jag har för Svenska kyrkan om de är villiga att kompromissa på detta sätt med sin tro. Så min fråga är om det verkligen är möjligt att ha en borglig vigsel i en kyrka som tillhör Svenska kyrkan?

Nej, en borgerlig förrättning får enligt Kyrkoordningen inte hållas i ett invigt kyrkorum.
Detta bör lyftas till en högre nivå i den berörda församlingen så att man får en dialog med sin prost eller sitt stift och får klart för sig vad som gäller.

Möjligen kan rummet vara ett icke invigt rum och därför möjligt att använda för borgerlig förrättning. Vi har ett par lokaler hos oss som avsakraliserats och därmed kan användas för annat än kyrklig akt. Det finns också en kyrkoruin som är avsakraliserad. Men för alla vanliga kyrkor gäller att borgerlig förrättning inte får förekomma i det invigda rummet.

Anna Lundin-Leander
Kyrkoherde