Foto: Magnus Aronsson/ IKON

Fonder

Du kan söka stöd från Svenska kyrkans fonder och stiftelser. Här hittar du all information om aktuella fonder och stipendier

Sök stipendium ur Ester Lindbloms fond!

Stipendier ur Ester Lindbloms fond kan sökas av studerande ungdomar från före detta Löts församling.

Dataskyddsförordningen GDPR

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.