Om Svenska kyrkan norra Öland

Inom Norra Ölands pastorat finns 6 församlingar och pastoratet omfattar i stort sett Borgholms kommun

En av många kontaktvägar

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss i Svenska kyrkan, antingen via expeditionen på telefon 0485-153 00, direkttelefonnummer eller via e-post.

Protokoll

Protokoll och information

från våra beslutande organ såsom kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd med flera. Här hittar du också verksamhetsuppföljning och årsredovisning.

ljus

Lediga tjänster

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt. Välkommen med din ansökan!

En manlig präst och två kvinnor sitter vid ett bord med varsin dator och samtalar.

Integritetsskyddspolicy

I vår integritetsskyddspolicy informerar vi om hur Norra Ölands pastorat behandlar personuppgifter om dem som på olika sätt kommer i kontakt med oss och som vi registrerar personuppgifter om.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

Kyrkoråd

Kyrkorådet har ett övergripande ansvar för församlingarnas grundläggande uppgift – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Buskar med vita och gula blommor i en trädgård. Ett stort hus i bakgrunden.

Församlingsråd

Församlingsråden ger möjlighet till engagemang, reflektion och en lokal anpassning av församlingens verksamhet.

Svenska kyrkan på Södra Öland

En levande mötesplats för alla människor. Här kan du finna en plats där du får vara precis som du är!