Om Svenska kyrkan norra Öland

Inom Norra Ölands pastorat finns 6 församlingar och pastoratet omfattar i stort sett Borgholms kommun