orgelspelande händer
Foto: Magnus Aronsson

Kyrkomusiker

Kyrkomusikern arbetar med att leda musiken i kyrkan vid olika slags gudstjänster, konserter, dop, bröllop och begravning. Vanligtvis spelar och leder kyrkomusikern musiken med sång, orgel, piano och ibland andra instrument. De flesta kyrkomusiker leder också kör och sång bland både barn och vuxna.

    LYSSNA TILL PSALMER

    på t ex Spotify finns flera listor med psalmer och musik som du även kan höra oss spela i kyrkorna.