Meny

Musiker

Kyrkomusikern arbetar med att leda musiken i kyrkan vid olika slags gudstjänster, konserter, dop, bröllop och begravning. Vanligtvis spelar och leder kyrkomusikern musiken med sång, orgel, piano och ibland andra instrument. De flesta kyrkomusiker leder också kör och sång bland både barn och vuxna.

Marie Alvhäll

Norra Ölands pastorat

Körledare, Kyrkomusiker - kantor

Mats Alvhäll

Norra Ölands pastorat

Körledare, Kyrkomusiker - kantor

Thomas Andersson

Norra Ölands pastorat

Kyrkomusiker - kantor, Körledare

Ann-Marie Karlsson

Norra Ölands pastorat

Körledare, Kyrkomusiker - kantor

Anna-Carin Löfstedt

Norra Ölands pastorat

Kyrkomusiker - kantor, Sommarvikarie

Helen Olsson

Norra Ölands pastorat

Körledare, Kyrkomusiker - kantor

Elionor Petersson

Norra Ölands pastorat

Körledare, Kyrkomusiker - kantor

LYSSNA TILL PSALMER

på t ex Spotify finns flera listor med psalmer och musik som du även kan höra oss spela i kyrkorna.