Foto: Alex & Martin

Diakon och diakoniassistent

Diakonen har ett särskilt uppdrag av kyrkan att stödja människor i utsatta livssituationer och att värna om människovärde och medmänsklighet. I diakonens uppdrag ingår även ett utåtriktat arbete. Det innebär att finnas med människor i olika sammanhang som stöd och att göra hembesök hos dem som behöver det. Diakonerna handleder även de värdefulla och viktiga uppdrag som kyrkans frivilligarbetare gör.

Dima Matr

Norra Ölands pastorat

Diakoniassistent, Diakonicentrum, Tolk, Barnledare

Mer om Dima Matr

Ansvarig för Diakonicentrum i Köpingsvik