Protokoll och information

från våra beslutande organ såsom kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd med flera. Här hittar du också verksamhetsuppföljning och årsredovisning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

Kyrkoråd

Kyrkorådet har ett övergripande ansvar för församlingarnas grundläggande uppgift – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Buskar med vita och gula blommor i en trädgård. Ett stort hus i bakgrunden.

Församlingsråd

Församlingsråden ger möjlighet till engagemang, reflektion och en lokal anpassning av församlingens verksamhet.

En manlig präst och två kvinnor sitter vid ett bord med varsin dator och samtalar.

Integritetsskyddspolicy

I vår integritetsskyddspolicy informerar vi om hur Norra Ölands pastorat behandlar personuppgifter om dem som på olika sätt kommer i kontakt med oss och som vi registrerar personuppgifter om.

 - VARFÖR ÄR DET IBLAND GRÅA RUTOR I PROTOKOLLEN?

Protokollen kan vara maskade i vissa delar på grund av GDPR eller sekretess. 

Läs mer om pastoratets hantering av personuppgifter i vår integritetsskyddspolicy.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas. Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning