Meny

Protokoll och information

från våra beslutande organ såsom kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd med flera

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas. Läs mer