Buskar med vita och gula blommor i en trädgård. Ett stort hus i bakgrunden.
Foto: Linda Randgard /Ikon

Församlingsråd

Församlingsråden ger möjlighet till engagemang, reflektion och en lokal anpassning av församlingens verksamhet.

Församlingsråd finns utsett i varje församling. Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att lokalt ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Vidare väljer församlingsrådet kyrkvärdar och inventarieansvariga till församlingens kyrkor. 

Övriga uppgifter för församlingsrådet är bl a ansvar för kollekter, upplåtelse av kyrka och andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd.

FÖRSAMLINGSRÅD INOM NORRA ÖLANDS PASTORAT:

Här hittar du b la protokoll och kontaktuppgifter.

Vad gör ett församlingsråd?

Församlingsråd – en nyhet i Svenska kyrkan – ska finnas i pastorat som innehåller flera församlingar. Kyrkoordningen anger församlingsrådets uppgifter. Uppgifter kan också anges i den lokala församlingsinstruktionen eller delegeras av kyrkorådet. Läs mer här