Person som chattar med jourhavande präst
Foto: Magnus Aronsson/ IKON

Ibland är livet besvärligt

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Du kan kontakta någon av prästerna eller diakon på Öland eller jourhavande präst som lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Här hittar du kontaktuppgifter.

Kontakta oss:

präst

Präster

Mötet med människor är en viktig del av prästyrket. I arbetet som präst möter man människor i alla åldrar, i glädje och sorg och i många olika skeden och situationer i livet.

Diakon och diakoniassistent

Diakonen har ett särskilt uppdrag av kyrkan att stödja människor i utsatta livssituationer och att värna om människovärde och medmänsklighet.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Om något skulle hända

Kyrkan är en aktör vid kris- och katastrofsituationer och har en beredskap att finnas till hands i svåra situationer av både stora och små dimensioner

En lång träbrygga längs klippor. Skuggan av två personer avtecknar sig på klipporna.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som vill ha stöd i någon av dina nära relationer. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

En människa som håller en kopp med en liten spricka i.

Få hjälp och stöd

Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du behöver någon att prata med. I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem.