Högby kyrkogård
Foto: Anna Fendin Ahlström

Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten på norra Öland. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni.

Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det. Begravningen är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning. Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsentreprenör hjälpa till med.
 
Begravningsceremoni som leds av präst i kyrka eller kapell kallas begravningsgudstjänst. Den har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Skriften: Om begravning

Om begravning

förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. Nu finns skriften Om begravning som pdf.

En bilaga i mitten har rubriken Mina önskemål. Där kan du skriva ner hur du vill ha det med din begravning – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska. Fråga efter ett exemplar hos din lokala församling eller beställ ett enstaka exemplar genom att skicka ett mejl till arbetsgivare@svenskakyrkan.se