Högby kyrkogård
Foto: Anna Fendin Ahlström

Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten på norra Öland. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni.

Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det. Begravningen är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning. Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsentreprenör hjälpa till med.
 
Begravningsceremoni som leds av präst i kyrka eller kapell kallas begravningsgudstjänst. Den har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Två urnor med handmålade tulpaner står bland ormbunksblad på ett bord i kyrkan. En präst står bakom.

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

Krematoriet

Krematoriet

Krematoriet, ett av Sveriges modernaste och miljövänligaste, ligger på Skogskyrkogården.

Skriften: Om begravning

Om begravning

förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. Nu finns skriften Om begravning som pdf.

En bilaga i mitten har rubriken Mina önskemål. Där kan du skriva ner hur du vill ha det med din begravning – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska. Fråga efter ett exemplar hos din lokala församling eller beställ ett enstaka exemplar genom att skicka ett mejl till arbetsgivare@svenskakyrkan.se 

En av många kontaktvägar

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss i Svenska kyrkan, antingen via expeditionen på telefon 0485-153 00, direkttelefonnummer eller via e-post.